Direktør i Verdensbanken i modvind efter klimaudtalelser

David Malpass er kommet i modvind efter udtalelser om klimaforandringer.
Foto: Indraneel Chowdhury/NurPhoto via Getty Images.
Thomas Jazrawi

23. september 2022

Er klimaforandringer menneskeskabte? Det er de fleste efterhånden ikke i tvivl om. Heller ikke videnskaben, hvor der er bred konsensus om, at vores CO2-udledninger fører til global opvarmning.

Men Verdensbankens direktør, David Malpass, kunne torsdag ikke svare endegyldigt på, om han er enig i, at menneskehedens udledninger af drivhusgasser er årsag til klimaforandringer.

“Jeg er ikke forsker,” sagde han blot, da han blev presset til at komme med et svar på spørgsmålet i en paneldebat arrangeret af New York Times.

David Malpass har dog trukket i land i en efterfølgende mail sendt til CNN. Men udtalelsen har skabt røre verden over.

Undvigende svar overraskede udviklingsministeren

Care Danmark var tidligt ude og kræve en reaktion fra Danmark. Den danske organisation finder udtalelserne fra David Malpass meget underlige, og peger på, at Danmark bør tage det op i Verdensbankens bestyrelse.

“Det er svært ikke at forestille sig, at en direktør, som kommer med udtalelser, der rejser tvivl om menneskeskabte klimaforandringer, ikke har en indflydelse på Verdensbankens indsats for at løse den klimakrise, vi står i. Vi mener helt klart, at det er noget Danmark bør tage op ved det kommende bestyrelsesmøde i Verdensbanken, ” siger John Nordbo, klimarådgiver i Care Danmark.

Den danske udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen (S), har været på rejse, men fredag eftermiddag har Globalnyt modtaget en skriftlig udtalelse fra den danske minister.

”Jeg har en klar forventning om, at Verdensbanken lever op til sine klimamålsætninger og er en aktiv medspiller, når det kommer til at løse klimakrisen. Det er en dialog, Danmark løbende har med Verdensbanken, hvor vi sammen med ligesindede lande presser på for endnu mere klimahandling og globalt grønt lederskab. Derfor må jeg også sige, at jeg lige løftede et øjenbryn, da jeg så, at David Malpass udtrykte tvivl om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte. Udtalelser fra Verdensbankens præsident har en helt særlig vægt,” lyder det fra udviklingsministeren.

Han er siden blevet beroliget, efter David Malpass har fastslået, at hans holdninger om klimaforandringer flugter med videnskaben.

“Jeg har dog med tilfredshed noteret mig, at Malpass efterfølgende over for CNN har slået fast, at han mener, at drivhusgasudledninger fra mennesker forårsager klimaforandringer. Videnskaben er klar, når det kommer til klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt, at alle arbejder for at håndtere klimaforandringerne og dets konsekvenser – særligt for verdens fattigste og mest udsatte mennesker,” udtaler Flemming Møller Mortensen.

Medskyldig i dødsfald og tab og skader

David Malpass, der har en fortid som republikansk politiker, blev udpeget til direktør for Verdensbanken af den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump. Han skal efter planen sidde på posten indtil 2024, men det er ikke umuligt, at udtalelserne om klimaforandringer får konsekvenser for ham.

Præsident i Barbados, Mia Mottley, holder tale ved FN’s Generalforsamling i 2021. (Foto: John Angelillo – Pool/Getty Images)

Hans skæbne afhænger mest af USA, som er den største bidragsyder til Verdensbanken. Den tidligere vicedirektør i Verdensbanken, Rachel Kyte, siger, at det er endnu en “hovedpine” for den amerikanske præsident, Joe Biden. Nu vil tiden vise, om han kommer til at holde tiden ud.

Presset på direktøren kom også til udtryk i New York, hvor der lige nu er generalforsamling i FN. Her understregede Barbados’ premierminister, Mia Mottley, hvor vigtig Verdensbanken er for verdens udviklingslande – og hvor farlig en uvidenskabelig klimaskepsis kan være i så afgørende en institution.

“Ethvert forsøg på at benægte at klimaforandringer har en menneskeskabt kilde, er et forsøg på at bedrage os selv. Og en indrømmelse af at vi ønsker at være medskyldige i de fortsatte dødsfald og tab og skader, de medfører for mennesker, der er ofre for dem,” tordnede præsidenten fra den klimaskrøbelige østat.