FN-udsending: Skræmmende udfordringer forud for Afghanistans valg

afghanistan_unama_mujeeb_rahman
Der er store udfordringer, inden Afghanistan kan holde præsidentvalg om fire måneder. Her er det et foto fra det omstridte parlamentsvalg i oktober 2018.
Foto: UNAMA / Mujeeb Rahman
Forfatter billede

12. marts 2019

”Dette år vil sandsynligvis bringe både mange udfordringer og hidtil usete muligheder,” sagde Yamamoto, da han orienterede Sikkerhedsrådets medlemmer om generalsekretærens seneste rapport om situationen i Afghanistan og dens konsekvenser for international fred og sikkerhed.

”At løse udfordringerne og udnytte mulighederne vil kræve det internationale samfunds samordnede indsats med Afghanistan i førersædet,” understregede han.

”Mærkbare fremskridt” i fredsprocessen

”Jeg understreger det afgørende behov for, at talibanerne taler direkte med regeringen,” i og med at ”inklusion, sammenhæng og repræsentativitet i forhandlingerne er afgørende for succes.”

Udsendingen understreger, at det er afgørende for bestræbelserne for at opnå fred, at indsatserne er ”afghansk ledet og afghansk ejet”.

Han tilføjede, at fredsprocessen skal havde deltagelse ”af grupper, der repræsenterer alle dele af Afghanistans forskellige samfund, herunder kvinder, unge, ulemaer (islamiske juridiske lærde) og samfunds- og politiske ledere”, samt at ofre for krig og konflikt har en særlig ret til at blive hørt.

”Skræmmende udfordringer” inden præsidentvalg

Afghanistan skal holde præsidentvalg senere i år, et afgørende skridt i yderligere konsolidering af landets repræsentative politiske system.

Efter planen skal det finde sted den 20. juli, men det kan komme til at knibe, sagde udsendingen.

”Det vil dog være meget udfordrende at holde præsidentvalget til tiden,” bemærkede Yamamoto, idet han henviste til ”udbredte meldinger om uregelmæssigheder ved parlamentsvalget i oktober sidste år” og ”øget skepsis” over for landets to valgkommissioner, der har ansvar for at levere troværdige valg til tiden.

Den særlige repræsentant forklarede, at der skal vælges nye medlemmer til disse to kommissioner, og han opfordrede alle kandidater og politiske aktører til at ”respektere de to kommissioners uafhængighed for at gøre det muligt for dem at arbejde uden indblanding”.

Fire procent finansieret i år

Imens rammer volden stadig civilbefolkningen i Afghanistan med stort set uformindsket styrke.

I februar publicerede UNAMA nye tal, der viste, at kampe og brutal vold krævede 3804 civile liv i 2018. Det er det højeste antal dødsofre der er registreret, siden FN begyndte at opgøre tallet for ti år siden. Foruden de dræbte blev 7189 mennesker såret i 2018, hvilket er fem procent flere end i 2017.

Foto: UNAMA

”Men selv ikke disse tal afspejler de fulde menneskelige omkostninger ved krigen,” sagde Yamamoto til Sikkerhedsrådet og tilføjede, at over halvdelen af befolkningen i landet lever under fattigdomsgrænsen, og at 13,5 millioner mennesker ”overlever på mindre end et måltid per dag”, og at situationen er forværret af sidste års alvorlige tørke.

Sidste år opfyldte det internationale samfund sidste år 78 procent af Afghanistans finansieringsbehov, men i år er der til dato kun komme 4 procent af det beløb ind, som landet har behov for.