Tid: 16/11/2015 14:30 til 16/11/2015 17:00

Sted: CBS (Handelshøjskolen i København), 1. sal, lokale D1Ø089, Dalgas Have 15, Frederiksberg

Arrangør: N/A

Hvad gør vi nu lille du? FAU-årsmøde i spareknivens tegn

Det sker bl.a. med et indbudt panel af kyndige

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på e-mail [email protected] 

Fristen er senest fredag d. 13. november

Langt større spareslev end troet

Venstre-regeringens oplæg til nedskæringer på u-landsområdet var velkendt, men omfanget og ikrafttrædelsen (med det samme) er kommet bag på de fleste.

Udover størrelsen er ingen dele af u-landsmiljøet gået fri – alle er ramt hårdt.

Derfor holder FAU sit årsmødeseminar med et bredere fokus end udviklingsforskningen og med en bredere kreds end forskere.

Spørgsmålet for alle parter – NGOer, formidlere, praktikere og forskere – er: Hvad vi kan gøre nu (om noget)? 

U-landsmiljøet sat i stå

Mens Danmark i FN-sammenhæng p.t. er sat i spidsen for de nye globale udviklingsmål frem mod 2030 – "Sustainable Development’ Goals" -, er det hjemlige u-landsmiljø sat i stå. 

Udover kort at berøre de mange og desværre allerede kendte konsekvenser af nedskæringerne vil hovedvægten i seminaret ligge på at diskutere, hvordan de enkelte parter og u-landsmiljøet i fællesskab kan respondere herpå.

I en situation, hvor verden er udfordret af flygtninge- og klimakriser med mere, er der brug for flere (og ikke færre) midler til både konkrete indsatser i berørte områder og blandt udsatte grupper.

Og til oplysning og formidling herom samt forskning i de grundlæggende problematikker og hvordan vi kan løse udfordringerne.

Spørgsmålene er mange – hvilke er svarene?

PROGRAM

14.30-14.40: Velkomst ved Søren Jeppesen, talsperson for FAU & CBS

14.40-15.30: Panel oplæg med 10 minutter per paneldeltager: 

  • Niels Elbæk /Jan Kjær, Nairobi-klubben
  • Jakob Kirkemann Boesen, international chef, Mellemfolkeligt Samvirke (de store NGO’er)
  • Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker, DIIS, og
  • Torsten Rødel Berg, AU /FAU og BSU-repræsentant  

15.30-16.00: Pause med kaffe, te og frugt

16.00-16.55: Debat med panelet – Hvor er vejen frem for det danske u-landsmiljø?

16.55-17.00: Afrunding og tak for i dag v. Søren Jeppesen, FAU & CBS 

FAU – Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark – The Association of Development Researchers in Denmark

Tlf: 25 36 95 65, e-mail: [email protected] og web: www.fau.dk 

HUSK at du indtil videre kan se hele månedsoversigten over arrangementer på http://u-landsnyt.dk/kalender