Skab firma-kontakt til Den 3. Verden: Techchange

Redaktionen

Udvid din virksomheds horisont – Få en samarbejdspartner i Afrika, Asien eller Latinamerika på HI-messen i Herning, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Igen i år er der mulighed for at skabe kontakter til brancherelaterede virksomheder fra Danidas samarbejdslande på TechChange arrangementet under HI-messen 2003 i hal F 5210 (9.-12. september). TechChange har været med i Herning i flere år og danner rammen om et kontaktforum, hvor danske virksomheder og virksomheder fra udviklingslandene mødes for at diskutere et eventuelt fremtidigt samarbejde. Konceptet er en del af Danidas Privat Sektor Program (PS-Programmet).

Formålet med PS-Programmet, som har eksisteret i 10 år, er at fremme den økonomiske og sociale udvikling i en række udviklingslande. Gennem rådgivning og økonomisk støtte tilskynder PS-programmet danske virksomheder til at etablere langsigtede og gensidigt forpligtende samarbejder med virksomheder i u-landene. Programmet støtter med rådgivning og tilskud eksempelvis til træning og uddannelse af medarbejdere, udsendelse af sagkyndige, produktionsgodkendelser og forbedringer af arbejdsmiljøet. 

På dette års TechChange i Herning deltager 16 virksomheder fra Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Egypten, Kenya, Nepal, Nicaragua, Tanzania, Uganda, Vietnam og Zambia. Disse virksomheder producerer lige fra maling og industrigasser til vandingsanlæg og tryktanke. Virksomhederne er udvalgt af Udenrigsministeriet i samarbejde med Dansk Industri, og de har alle konkrete planer og ideer med i kufferten, som de ønsker at føre ud i livet i samarbejde med danske virksomheder.

Sadolin skaber bedre arbejdspladser i Østafrika

Sadolin Paint Danmark afsluttede sidste år et PS-samarbejde med deres licenshaver i Uganda. Det blev indledt i 1997 og havde som formål at forbedre en malingsfabrik i det østafrikanske land.

– Det har været fuldt ud tilfredsstillende for begge parter. Således betegner international commercial manager hos Sadolin Paint Danmark, Kent Ringsted, PS-samarbejdet.

Ifølge Kent Ringsted har det største og mest positive resultat ved samarbejdet været, at ånden og holdningen i den ugandesiske virksomhed er blevet ændret markant.

– Det løft, som vi med PS-støtte har været med til at give virksomheden, har bevirket, at de selv er begyndt at investere egne penge i foretagendet. Og det er store ting i et land, hvor det ikke ligefrem flyder med risikovillig kapital. Det har givet dem troen på, at det kan lade sig gøre. Investeringerne har betydet 20-30 nye arbejdspladser på fabrikken, dvs. 20-30 familier mere, der har fået lettere ved at klare sig økonomisk.

Han fremhæver forbedringer af de ansattes arbejdsforhold som et af de vigtige resultater. Og netop på grund af meget synlige forbedringer, har fabrikken flere gange modtaget erhvervsdelegationer.

– Man kan se, at arbejderne er begyndt at bruge støvmasker og sikkerhedssko. Man kan se, at badefaciliteterne er i orden nu. Og man kan se, at de nye maskiner har forbedret de ansattes arbejdsmiljø.

Netop nu er Sadolin Paint Danmark involveret i et PS-samarbejde i Tanzania, der har været i gang siden 1999. Et nyt projekt er ved at blive planlagt med en virksomhed i Kenya, og i kølvandet på den ugandesiske succes undersøges muligheden for at søge en tillægsbevilling. Kent Ringsted har kun positivt at sige om PS-programmet.

– Der er en stor tilfredsstillelse i at se, at vi har været med til at forbedre forholdene for andre mennesker. Og de PS-koordinatorer, som vi er og har været tilknyttet, er fleksible, ubureaukratiske og indstillede på at få samarbejdet til at fungere så optimalt som muligt.

Yderligere oplysninger om PS-Programmet hos PS-sekretariatet i Udenrigsministeriet
tlf.: 33 92 02 55.