Annoncør: CISU

Ansøgningsfrist: 04/12/2023

Job: CISU søger to bevillingskonsulenter til CivilsamfundspuljenCISU søger to bevillingskonsulenter til Civilsamfundspuljen

Fra 1. januar 2024 har CISU brug for to erfarne konsulenter til at indgå i Civilsamfundspuljens bevillingskonsulentgruppe.

Baggrund

Bevillingskonsulentgruppen består af fem eksterne konsulenter. Ansøgninger til Civilsamfundspuljen behandles af bevillingskonsulenterne, som foretager en faglig vurdering på baggrund af retningslinjerne for puljen. Derefter sender de en indstilling til bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse.
Bevillingsudvalget består af seks repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer og tre fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde.

Arbejdsopgaver

 • Sagsbehandling, vurdering og indstilling af et antal ansøgninger til Civilsamfundspuljen – herunder sagsbehandling, vurdering og indstilling af enkelte større programansøgninger til Civilsamfundspuljen hvert andet år.
 • Løbende faglig sparring om udvikling af vurderingspraksis, i henhold Civilsamfundspuljens retningslinjer, samt om kommunikation og skriftlig respons til ansøgere.
 • Deltagelse i 2-4 årlige bevillingsmøder med bevillingsudvalget, herunder samarbejde med medlemmer af bevillingsudvalget om forberedelse.
 • Kommunikation og møder (online) med bevillingsudvalget i forbindelse med løbende ansøgninger/bevillinger.
 • Deltagelse i koordineringsmøder 2 gange årligt med de andre bevillingskonsulenter.
 • Deltagelse i kalibreringsmøder 4 gange årligt med CISUs sekretariat.
 • Deltagelse i Faglig Dag 2 gange årligt for bevillingskonsulenterne, bevillingsudvalget, repræsentanter for CISUs bestyrelse og CISUs sekretariat.
 • Deltagelse i ad hoc møder med relation til bevillingsarbejdet efter behov
 • Eventuel deltagelse i CISUs årlige generalforsamling.

Der vil være mulighed for at aftale deltagelse i andre relevante faglige arrangementer, kurser i CISU o.l.

Møderne foregår typisk i København eller Aarhus.

Sagsbehandlingen foregår i et transparent set-up, hvor ansøger bl.a. modtager de udformede vurderingsnotater.

Omfang
Arbejdet forventes at udgøre 400-600 timer om året. En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne i Civilsamfundspuljen (den anden onsdag i marts og september), men konsulenten vil også skulle vurdere ansøgninger med løbende ansøgningsfrist samt ansøgninger til den særlige Klimapulje med en årlig frist i februar. I alt forventes ca. 230 ansøgninger om året fordelt på de fem konsulenter efter aftale.


Det er afgørende, at konsulenterne kan tilrettelægge deres øvrige arbejde, så det kan tilpasses denne arbejdsrytme. Der er dog fleksibilitet i den konkrete tilrettelæggelse af arbejdstiden: En del af timerne tilrettelægges af konsulenterne selv (vurdering af ansøgninger, forberedelse af møder mv.) inden for de fastsatte perioder, en anden del tilrettelægges i samarbejde med de andre bevillingskonsulenter i konsultation med de øvrige repræsentanter og/eller sekretariatet.

Kvalifikationer

Konsulenterne skal have dokumenteret erfaring indenfor følgende områder:
 

 • Mindst 10 års arbejdsmæssig erfaring indenfor civilsamfunds- og udviklingsområdet, heraf gerne som konsulent og med en betydelig arbejdserfaring fra andre lande.
 • Indgående kendskab til de danske civilsamfundsorganisationer, der er engagerede indenfor udviklingsområdet – og deres samarbejde med partnere og andre aktører ude i verden.
 • Indgående kendskab til Danidas udviklingspolitiske strategi og udmøntningen heraf.
 • Omfattende erfaring med konkret vurdering af udviklingsindsatser og -projekter.
 • Erfaring med kapacitetsvurdering af civilsamfundsorganisationer.
 • Erfaringer med gensidig sparring med faglige kolleger og systematisk sagsbehandling.
 • Gode skriftlige kommunikationsevner samt stærke dansk- og engelskkundskaber.
 • Evne til at arbejde og levere rettidigt i et system med hyppige deadlines.
 • Gode samarbejdsevner, herunder lydhørhed og respekt for andres synspunkter i relation til såvel vurderingsproces – og beslutninger.

Honorar

Arbejdet honoreres med en timetakst på kr. 560 + 12,5 % i feriepenge.

Ansættelse

Bevillingskonsulenterne ansættes med reference til CISUs sekretariatsleder. Der vil blive afholdt en årlig ledelsessamtale med gruppen af bevillingskonsulenter. En af bevillingskonsulenterne fungerer som koordinator i forhold til CISUs sekretariat.

Information

Læs mere om Civilsamfundspuljen (åbner nyt vindue)

Yderligere information kan fås ved henvendelse til administrativ leder Andreas Møller Andersen eller forvaltningskonsulent Iben W. Rasmussen på tlf. 86 12 03 42.

Ansøgningsfrist

4. december 2023 kl. 12.00.

Ansøgning og CV sendes til [email protected].

Ansættelsessamtaler afholdes online d. 13. december 2023.