Annoncør: CISU

Ansøgningsfrist: 13/05/2024

Job: CISU søger to rådgivere til 1-årige barselsvikariaterAnsættelse: To barselsvikarer i perioden 1. august 2024 – 31. juli 2025.

Ansættelsesvilkår: 37 timer om ugen baseret på løn og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst.

Arbejdssted: CISUs Sekretariat, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Aarhus C.

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med CV på mail til [email protected] senest 13. maj klokken 09.00, mærket Rådgiver.

Ansættelsessamtaler: 22. og 23. maj på CISUs Sekretariat.

Yderligere oplysninger: Leder af kapacitetsudvikling, Nicolai Houe, [email protected] / 2871 4796

Rådgivere til barselsvikariat

CISU, Civilsamfund i Udvikling, søger to nye kollegaer, der skal bidrage til vores rådgiverteam og løse opgaver inden for rådgivning, facilitering af kurser og netværk, løbende sparring med bevillingshavere og opfølgning på bevillinger og faglig udvikling.

De konkrete opgaver vil blive planlagt ud fra en helhedsbetragtning af de opgaver, der skal varetages på sekretariatet, de kompetencer der i forvejen er hos de øvrige rådgivere og de kompetencer ansøgerne kommer med.

Primære opgaver:

Rådgivning: CISU tilbyder medlemsorganisationer rådgivning for at udvikle organisationen, kvalificere projektansøgninger og have dialoger om mulige løsninger på udfordringer. Du skal selvstændigt varetage rådgivninger af medlemsorganisationer og sparre med dem om deres forventede og igangværende indsatser og virke.

Udvikling, facilitering og opfølgning på kurser: CISU har en række kurser rettet mod CISUs medlemsorganisationer. Som rådgiver skal du være med til at udvikle og gennemføre kurserne, og følge op på dem, så vi får forankret viden hos medlemsorganisationerne. CISU har også en række faglige netværk, hvor du som rådgiver kan blive tilknyttet et eller flere netværk.

Løbende sparring med bevillingshavere og opfølgning på bevillinger: Du skal være med til den løbende sparring med bevillingshavere og opfølgning på de bevillinger som civilsamfundsorganisationer har hos CISU. Det indebærer at afholde statussamtaler med bevillingshavere og gennemlæse og respondere på ændringsanmodninger og afsluttende rapporter.

Faglig udvikling: CISU arbejder løbende med at udvikle materialer der er relevante for CISUs medlemsorganisationer og deres lokale partnere. Du kommer til at bidrage til udviklingen af relevant materiale, indenfor specifikke temaer.

Du kommer til at deltage i de øvrige opgaver på Sekretariatet ud fra de erfaringer og kompetencer du har med.

Opgaverne der skal løses, indeholder en række daglige driftsopgaver og i tillæg hertil skal du bidrage til udviklingsopgaver indenfor temaer hvor du har specifikke kompetencer.

Kvalifikationer:

Vi stiller ikke specifikke uddannelsesmæssige krav, men som ansøger skal du i forhold til de ovenfor skitserede opgaver have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med civilsamfundsorganisationer
 • Har arbejdet med langsigtet udvikling eller humanitær bistand
 • Har erfaring med udvikling, facilitering og opfølgning på kurser
 • Har erfaring med rådgivning eller lignende sparringsforløb

Det er en fordel hvis du har erfaring med/kompetencer inden for et eller flere af nedenstående områder:

 • MEAL – Monitorering, Evaluering, Accountability og Læring
 • Lokalt lederskab og #ShiftThePower
 • Gender (køn) i et globalt perspektiv
 • Organisationsudvikling i civilsamfundsorganisationer
 • Naboskabslande, herunder Ukraine
 • Ressourcemobilisering fra private fonde og virksomheder
 • CISU, CISUs medlemsorganisationer og/eller civilsamfundspuljen og brug af denne
 • Engagement og oplysning om globale forhold i Danmark

Personlige kompetencer:

Som person forestiller vi os at du besidder følgende kompetencer:

 • Er nysgerrig og interesseret i globale forhold og rammevilkår for civilsamfundsorganisationer i Danmark og globalt
 • Har personlig og faglig autoritet
 • Arbejder struktureret og har gå på mod og lyst til at påtage dig de opgaver som du bliver stillet overfor
 • Evner at servicere medlemmer, skabe et trygt rum og danne relationer med folk med vidt forskellige baggrunde

Vi tilbyder:

CISU tilbyder et spændende job på en social arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange. Opgaverne er mangfoldige og vi er ambitiøse i vores løsning af dem. Vi er gode til at løse opgaver i fællesskab, med fokus på at skabe værdi for vores medlemsorganisationer. Selvom vi til tider har travlt forsøger vi at bevare et konstruktivt samarbejde og et positivt arbejdsmiljø. CISU tilbyder gode rammer for personlig udvikling og kompetenceudvikling.

Arbejdet på sekretariatet i Aarhus:

På CISUs sekretariat i Aarhus er vi 30 dedikerede medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone, og brænder for at styrke civilsamfundsorganisationer, understøtte deres engagement og bidrage til at skabe positive forandringer i verden. Vi er organiseret i en matrix-organisation hvor vi hver især indgår i 2-4 tematiske arbejdsgrupper.

Det meste arbejde foregår i almindelig kontortid, men aften- og weekendarbejde vil forekomme. Derudover er arbejdstiden fleksibel med frihed til selv at planlægge afspadsering løbende, hvis det er nødvendigt. Arbejdsstedet er Aarhus, med mulighed for hjemmearbejde 1-2 dage om ugen.

Mangfoldighed:

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Kort om CISU:

CISU er en medlemsorganisation med 292 medlemsorganisationer blandt danske civilsamfundsorganisationer. Alle CISUs medlemmer har et globalt engagement. CISU forvalter en række puljer på vegne af Udenrigsministeriet, og har en omsætning på ca. 300 millioner om året.

Du kan læse om CISUs løn- og ansættelsesforhold her, vores adfærdskodeks her og om CISUs persondata politik her