Annoncør: Caritas Danmark

Ansøgningsfrist: 06/12/2023

Job: Controller til international humanitær organisationHar du lyst til at være en del af en organisation, der skaber bedre vilkår for verdens fattigste? Og samtidig være en del af et levende internationalt miljø, hvor samarbejde og fællesskab er i fokus? Caritas Danmark søger en controller med faglig indsigt i projektøkonomi, økonomistyring og regnskab til vores nationale og internationale projekter.

Caritas vokser stærkt både i partnerskaber og økonomi. Derfor har vi oprettet endnu en stilling som controller for at styrke vores økonomistyring. Vi ved, at vi tilbyder en spændende stilling, som også byder på rejseaktivitet. Du bliver en del af et velfungerende sekretariat med teamledelsesstruktur og en dedikeret medarbejderstab på 22 kollegaer.

Som Caritas nye controller, vil du få rig mulighed for selv at præge stillingen, i et team med tre andre kolleger.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Finansiel styring af nationale og internationale projekter:
  • udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning og kvalitetssikring af finansielle rapporter og regnskaber fra lokale partnere/revisorer
  • aflæggelse af rapporter til Caritas Danmarks mangeartede donorer i samarbejde med relevante programkoordinatorer
  • finansielle tilsyn af Caritas Danmarks engagementer både i Danmark og i Afrika, Asien og Mellemøsten
 • Finansiel controlling:
  • Controlling af omkostningsfordeling og fordelingsnøgler af fællesomkostninger – både løbende og ved årsafslutning
  • Controlling af timepriser og projektmæssig tidsregistrering – både løbende og ved årsafslutning
 • Beregninger af overheads fra bevillinger
 • Indtægtsberegninger samt bogføring fra bevillinger
 • Andre administrative og økonomiske ad hoc opgaver

Vi ønsker en kollega, der:

 • har en relevant uddannelse inden for økonomi eller regnskab og har kendskab til økonomistyring, budget og controlling. Måske er du cand.merc eller lignende?
 • har kendskab til – eller har lyst til at lære – projektstyring og projektregnskaber
 • arbejder struktureret, kan håndtere store datamængder i Excel og har kendskab til Business Central eller et andet økonomisystem
 • kan forholde sig kritisk til data, har en god analytisk sans og et skarpt blik for detaljer
 • har gode kommunikationsevner og kan videreformidle økonomiske problemstillinger til andre faggrupper på en let forståelig måde
 • er empatisk, initiativrig, imødekommende, og som bidrager til fællesskabet
 • er fleksibel, løsningsorienteret og kan arbejde med korte deadlines – og stadig bevare overblikket og det gode humør
 • kan begå sig godt på engelsk og gerne også på fransk og arabisk
 • har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en kirkelig hjælpeorganisation

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med projektregnskaber og administrative krav fra institutionelle donorer som f.eks. Udenrigsministeriet og EU, men det er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har et regnskabsmæssigt fundament og lyst til at lære. Synes du, at opgaverne lyder spændende, har fundamentet i orden og passer på beskrivelsen, håber vi at modtage din motiverede ansøgning og cv.

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling i en stærk og trosbaseret hjælpeorganisation
 • En arbejdsplads, hvor vi sætter pris på hinanden og et godt arbejdsmiljø
 • Varierende arbejdsopgaver med mulighed for selv at præge retning.
 • Et tillidsbaseret og respektfuldt arbejdsmiljø, hvor der hersker en uformel omgangstone med plads til humor, feedback og faglig sparring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er fuldtid med 37 timer om ugen. Der er mulighed for at flekse og arbejde hjemmefra – selvfølgelig med respekt for opgaver og kollegaer.

Yderligere oplysninger og ansøgningsproces

Yderligere oplysninger kan fås på www.caritas.dk samt ved henvendelse til økonomichef Karin Boisen, tlf. 3142 3954.

Ansøgningsfrist:
Ansøgning og CV sendes til økonomichef Karin Boisen, [email protected] snarest og senest den 6. december 2023, kl. 12.00.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg til behandling af ansøgningerne, og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende i december til den rette kandidat er fundet. Ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer, og at der evt. kan indgå tests i ansættelsesforløbet.

Caritas Danmark betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Caritas Danmark er forpligtet til at forhindre enhver form for uønsket adfærd på arbejdspladsen, herunder seksuel chikane, udnyttelse og misbrug, manglende integritet og økonomisk forseelse. Caritas Danmark og alle medarbejdere og frivillige deler dette engagement gennem vores Code of Conduct og Ethics. Bemærk: Alle tilbud om ansættelse kræver tilfredsstillende referencer og kan være underlagt screeningskontrol, som kan omfatte strafferegistre og kontrol af finansiering af terrorisme. 

_______________________________________________________________________________________

Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation

Charmerende kontorlokaler tæt på Vesterport Station danner den fysiske ramme om Caritas Danmarks arbejde. Organisationen blev grundlagt i 1947 og er én af Danmarks ældste nødhjælpsorganisationer. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold eller etnicitet. Vi er en del af det verdensomspændende Caritas-netværk, der samarbejder tæt med folkelige og kirkelige organisationer i over 200 lande og territorier.

Caritas arbejder for en verden, hvor fred og retfærdighed hersker, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental, og hvor vores jord betragtes som et fælles gode og et fælles ansvar.

Helt centralt i arbejdet ligger Den katolske Kirkes sociallæres princip om at tage særligt hånd om de fattige, udstødte og undertrykte. Caritas har derfor til formål at bekæmpe fattigdom, nød og uværdighed og fremme menneskelig udvikling, social retfærdighed og bæredygtighed i en fredelig verden.