Annoncør: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Ansøgningsfrist: 18/04/2023

Job: DUF søger international chefSer du værdien af unge frivilliges engagement i udviklingssamarbejdet? Vil du arbejde for at øge unges demokratiske deltagelse og styrke foreningsfællesskaber for unge globalt? Og kan du drive et omfattende internationalt område i samspil med dygtige medarbejdere og frivillige?

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd er en paraply- og interesseorganisation for 80 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Som chef for DUFs internationale afdeling får du ansvar for at lede 14 dygtige og engagerede medarbejdere og udmønte DUFs internationale strategi. DUFs internationale arbejde er finansieret af bevillinger fra Udenrigsministeriet med en årlig ramme på over 20 millioner kroner.

Om DUFs internationale arbejde

DUF forvalter puljemidler til medlemsorganisationers projekter og partnerskaber med ungdomsorganisationer i udviklingslande og i naboregionen mod øst. DUFs rolle er at understøtte og fremme dette arbejde, og DUF gennemfører derfor kurser og rådgivning, så unge frivillige styrkes i at lave bæredygtige og effektfulde projekter. Endelig har DUF en mere udførende rolle i projekter, som koordineres af DUF og gennemføres i samarbejde med medlemsorganisationer og andre aktører. Dette omfatter et dansk-ukrainsk tværpolitisk netværk og et dansk-afrikansk ungenetværk ”Participate”. Dertil deltager DUF i et konsortium om det Ukrainsk-Danske Ungdomshus og faciliterer et ungdomsrådsnetværk i den østlige naboregion i regi af Den Ny Demokratifond.

Om stillingen

Den internationale chef er en nøglefigur i den løbende kvalitetsudvikling af det internationale arbejde. Et essentielt aspekt ved stillingen er at arbejde for, at bredden af DUFs medlemsorganisationer er engagerede internationalt, og at der er stærk synergi og samspil mellem det nationale og internationale område. Som leder forventes du at indgå i løbende sparring med afdelingens medarbejdere på tværs af fagområder, og det forventes, at du forstår at understøtte samspillet mellem puljerelaterede aktiviteter og afdelingens øvrige virke. Chefen spiller også en central rolle i at sikre fortsat politisk opbakning til, at unge foreningsaktive danskere også i fremtiden får mulighed for at deltage aktivt i dansk udviklingssamarbejde. Endelig er det en væsentlig opgave at indgå i netværk, samarbejde og alliancer med en bred skare af aktører for samlet at styrke en global ungedagsorden hjemme og ude. DUF søger derfor en engagerende leder med stærk organisationsforståelse, samarbejdsevner og politisk tæft.

Om dig

DUF søger en international chef, der kan svare ’ja’ til de fleste af nedenstående punkter:

  • Har udviklingsfaglig baggrund og erfaring med organisationsudvikling og partnerskaber
  • Har ledelseserfaring og en tillidsbaseret, anerkendende og inddragende ledelsesstil
  • Brænder for det frivillige foreningsliv og har gerne en baggrund i en af DUFs medlemsorganisationer
  • Kan navigere i en politisk ledet organisation
  • Har politisk tæft og sans for at positionere DUF udadtil i samarbejde med DUFs politisk valgte repræsentanter og DUFs politiske chef
  • Er strategisk og organisatorisk stærk med sans for både udvikling og drift
  • Har erfaring med overordnet budgetstyring, programadministration, compliance og kvalitetssikring
  • Besidder gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner på dansk og engelsk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er på fuld tid, og du må forvente aften- og weekendarbejde i rimeligt omfang. DUF tilbyder et spændende og fagligt stærkt arbejdsmiljø med gode, engagerede, uhøjtidelige og humørfyldte kollegaer.

Stillingen refererer direkte til generalsekretæren. Lønnen er efter aftale.

Ansøgning

Stillingen søges via linket her.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 18. april. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 21. april og evt. anden samtale den 24. april. Tiltrædelse er 1. juni eller efter aftale.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingens indhold ved at henvende dig til DUFs afgående internationale chef Marie Engberg Helmstedt på [email protected] eller 6020 1430, eller for mere generelle spørgsmål ved at henvende dig til generalsekretær Louise Juul Jensen på mail: [email protected] eller telefon: 2682 7052. Send gerne en sms, hvis telefonen ikke bliver taget, og så vil der blive vendt tilbage til dig.

DUF ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge.

Om DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet – nationalt og internationalt. Godt en tredjedel af DUFs medlemsorganisationer er aktive i partnerskaber med ungdomsorganisationer i udviklingslande, hvor de arbejder for at skabe stærke og demokratiske ungdomsorganisationer og styrke børn og unges rettigheder.

www.duf.dk