Annoncør: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Ansøgningsfrist: 07/04/2024

Job: DUF søger International Konsulent til rådgivning, MEL og afrapporteringVil du arbejde med at engagere danske børne- og ungdomsorganisationer i internationalt arbejde? Synes du, at Monitorering, Evaluering og Læring (MEL) er spændende, og er du en haj til at skrive afrapporteringer? DUF søger en dygtig international konsulent til at rådgive vores medlemsorganisationer om deres internationale projekter og partnerskaber og til at udvikle arbejdet med MEL samt stå i spidsen for vores afrapportering til Udenrigsministeriet.

DUFs internationale arbejde vokser, og derfor udvider vi teamet med endnu en medarbejder. Som international konsulent har du en alsidig hverdag som en del af DUFs internationale afdeling med 16 dedikerede kollegaer, der brænder for at engagere DUFs medlemsorganisationer internationalt, ikke mindst gennem DUFs internationale pulje.

I din funktion som rådgiver indgår du i et stærkt teamsamarbejde for, at vores medlemsorganisationer og deres internationale partnere får den rette hjælp til deres partnerskab og projekter. Du er i løbende dialog med unge frivillige og sekretariatsansatte om deres arbejde med at udvikle, gennemføre og evaluere unge- og frivilligdrevne udviklingsprojekter, og du udfører sagsbehandling af puljeansøgninger og -afrapporteringer, herunder udarbejdelse af faglige vurderinger til DUFs internationale bevillingsudvalg. Du vil også gennemføre tilsynsrejser til projekterne, og du vil undervise unge frivillige på DUFs internationale seminarer og fyraftensmøder.

Du bliver samtidig ansvarlig for at udvikle MEL-arbejdet på tværs af DUFs internationale afdeling, herunder understøtte dine kollegaers implementering af MEL på deres respektive områder. Du bliver hovedskribent på DUFs afrapportering til Udenrigsministeriet, og skal koordinere input fra kollegaer og partnere.

Kvalifikationer

DUF søger en international konsulent, der gennem frivillig eller professionel erfaring opfylder flertallet af følgende kvalifikationer:

  • Erfaring med international projektledelse, herunder projektstyringsværktøjer (f.eks. LFA) samt MEL
  • Evne til selvstændigt at varetage procesledelsen af større skriftlige leverancer
  • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner på både dansk og engelsk
  • Skarpt blik for kvalitetssikring
  • Erfaring fra det frivillige foreningsliv, gerne en baggrund i en af DUFs medlemsorganisationer og viden om DUFs internationale arbejde
  • Motivation for og evt. erfaring med at rådgive og undervise unge mennesker
  • Brænder for at engagere unge i internationalt udviklingssamarbejde
  • Har gode relationelle kompetencer

Ansættelsesvilkår

Stillingen har tiltrædelse snares muligt eller senest 1. juni 2024. Stillingen er på 37 timer ugentligt inkl. frokostpause. Deltagelse i aften- og weekendmøder og eventuel rejseaktivitet må påregnes.

DUF tilbyder en arbejdsplads med stor faglig tillid og mulighed for udvikling, et uformelt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og med gode kollegaer, sociale arrangementer og gode vilkår for fleksibilitet og balance mellem arbejds- og privatliv.

DUF forvalter puljemidler fra Danida til, at danske børne- og ungdomsorganisationer kan engagere sig i internationale partnerskaber med ungdomsorganisationer i udviklingslande og lave projekter, som styrker unges deltagelse og indflydelse.

Læs mere om DUFs internationale arbejde på: duf.dk/internationalt.

Ansøgning

SØG STILLINGEN senest den 7. april 2024. Ansættelsessamtaler afholdes den 15. april 2024. En eventuel anden samtalerunde afholdes den 19. april 2024.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til DUFs internationale chef, Signe Lund Christensen, dog ikke i perioden 23. marts – 1. april 2024. Signe kan kontaktes på [email protected] og tlf. 60201430.

Om DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 78 børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet – nationalt og internationalt. Godt en tredjedel af DUFs medlemsorganisationer er aktive i partnerskaber med ungdomsorganisationer i udviklingslande, hvor de arbejder for at skabe stærke og demokratiske ungdomsorganisationer og styrke børn og unges rettigheder.

DUF værdsætter mangfoldighed blandt sine ansatte og opfordrer alle uanset køn, etnicitet eller tro til at søge stillingen.

Søg stillingen