Annoncør: Folkekirkens Nødhjælp

Ansøgningsfrist: 08/04/2024

Job: Generalsekretær i Folkekirkens NødhjælpFolkekirkens Nødhjælp søger en ny generalsekretær. Generalsekretæren er øverste leder af organisationen med  ca. 1200 ansatte, heraf ca. 250 i Danmark. Generalsekretæren er leder af direktionen og refererer til bestyrelsen. Ansættelse sker af bestyrelsen på åremålskontrakt med mulighed for forlængelse.

Organisationen

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med mere end 200 lokale partnere i 20 lande. Vi har knap 4000 frivillige på genbrugsområdet og i Wefood. Vi hjælper millioner af mennesker med langsigtet udviklingsbistand og nødhjælp, og omsatte sidste år for cirka 1 mia. kr.

Organisationen har et stort engagement i det folkelige og kirkelige bagland. Rådet er vores folkelige og kirkelige forankring og det demokratiske bagland. Vi udvikler og afprøver hele tiden nye løsninger sammen med frivillige, virksomheder, donorer og partnere, som hjælper mennesker i nød til selv at skabe et bedre liv og håb om en bedre verden. Vores fokus er på partnerskaber og rettigheder i tæt samarbejde med civilsamfunds- og trosbaserede organisationer.

Vores arbejde bygger på de fire organisatoriske værdier: Medmenneskelighed, handlekraft, ansvarlighed og respekt, som er kompas på alle niveauer i organisationen og ledetråd for både ledelse, ansatte og organisatoriske beslutninger.

Vi er en del af ACT Alliance – en international alliance af flere end 150 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er vi én af verdens fem største NGO’er. ACT Alliance arbejder med udviklings-, katastrofe- og fortalerarbejde.

Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende organisation, hvis øverste myndighed er bestyrelsen. Arbejdet finansieres ved indsamling, bidrag fra private, virksomheder, fonde og med penge fra blandt andet Danida, EU, FN-organisationer og internationale fonde.

Vores grundlag, værdier, strategi og mål

Folkekirkens Nødhjælp er den ældste hjælpeorganisation med danske rødder, grundlagt med afsæt i folkekirken. Gennem 100 år har vi kæmpet mod ekstrem fattigdom, uretfærdighed og humanitære katastrofer i samarbejde med partnere i verdens fattigste lande. Du kan se mere om vores værdier i ”Håb og handling 2023-2026”(visioner-vaerdier-2023-2026.pdf (noedhjaelp.dk)).

Alle har ret til et værdigt liv, og vi har et fælles ansvar for at passe på kloden. Gennem vores globale strategi ”Hope and action – in an age of disruption, Danchurchaid Global Strategy 2023-2026” (danchurchaid-global-strategy-2023-2026.pdf (noedhjaelp.dk)) arbejder vi konkret med at redde liv, opbygge robuste lokalsamfund, bekæmpe ekstrem ulighed og skabe engagement og handling i Danmark. Vi lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde med vores lokale partnere og lokalisering som bl.a. beskrevet i Charter for Change.

Vi ser gerne, at du som ny generalsekretær har så mange som muligt af nedenstående kompetencer og egenskaber.

Det er afgørende, at du:

 • afspejler Folkekirkens Nødhjælps værdier og har et godt kendskab til samarbejdspartnere og det kirkelige bagland.
 • som personaleleder er troværdig, delegerende og frisættende.
 • har erfaring med de væsentligste udfordringer og opgaver i en international NGO på både strategisk og operationelt toplederniveau.
 • med udgangspunkt i en relevant uddannelse har opnået en solid topledererfaring.
 • har erfaring med et godt og loyalt samarbejde mellem en direktion og dens bestyrelse.
 • taler og skriver engelsk på højt niveau som en naturlig del af dit daglige arbejde.

Det er vigtigt, at du:

 • har politisk tæft, forretningssans og et godt kendskab til nationale og internationale donorer og den globale dagsorden.
 • bevæger dig naturligt i samarbejde med frivillige, embedsmænd, politikere, kirkerne og de kirkelige organisationer, erhvervsliv, højskoler, efterskoler og vores mange internationale og lokale partnere.
 • har en stor arbejds- og analysekapacitet, har et godt overblik og kan – når det er nødvendigt – gå ned i detaljen uden at miste orienteringen.
 • er en samlende figur for hele organisationen og kan derigennem skabe følgeskab og motivation.
 • er visionær og synes, det er sjovt og inspirerende at understøtte ideudvikling og tværgående samarbejde.
 • er handlekraftig, robust og velafbalanceret. Du er i stand til at stå fast i krydspres og er svær at vælte.
 • har blik for de kompetencer, medarbejdere og ledere har og er optaget af at få alle til at vokse i den fælles opgave.

Ansættelsesproces

Ansøgningsfrist er mandag den 8. april 2024 kl. 9.00. Ansøg i linket i dette opslag

Rekrutteringsprocessen forestås i samarbejde med GENITOR.

Der afholdes samtaler den 17. og 24. april 2024. Imellem de to samtalerunder gennemføres et testforløb med personlighedstest, kognitiv test og samtale, og der indhentes referencer.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnicitet opfordres til at søge stillingen. Folkekirkens Nødhjælp udfører et anti-terror check som en del af rekrutteringsprocessen. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan bestå dette check og opretholde denne status i løbet af din ansættelse. Ved at ansøge om et job i Folkekirkens Nødhjælp accepterer du at overholde vores politikker for forebyggelse af seksuel udnyttelse, misbrug og chikane samt beskyttelse af børn.

Yderligere information

Se mere om Folkekirkens Nødhjælps historie, baggrund og opgaver på www.noedhjaelp.dk

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du er meget velkommen til i fortrolighed at kontakte forperson for bestyrelsen Marianne Hoff Andersen på tlf. 24991440 eller næstforperson for bestyrelsen Solvej Gasseholm Bang, tlf. 60806082.

Frist: 08-04-2024

Kontaktperson: Marianne Hoff Andersen, Forperson

Arbejdssted: Copenhagen

Ansøg