Annoncør: Caritas Danmark

Ansøgningsfrist: 03/04/2024

Job: Regnskabs- og Administrationsmedarbejder hos Caritas DanmarkVil du være med til at gøre en forskel i verden?

Caritas Danmark søger en dedikeret og erfaren medarbejder til vores økonomiafdeling. Som en humanitær organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for de fattigste i verden, har vi brug for en dygtig person til at varetage regnskabsmæssige og administrative opgaver.

Vi tilbyder et afvekslende arbejde i et levende internationalt miljø.  Du vil få 24 engagerede kollegaer, der lægger vægt på godt samarbejde og fællesskab. Vi er 4 ansatte i Økonomi Teamet og du vil komme til at referere til Økonomichefen. Vi er centralt placeret tæt på Vesterport Station i en ældre kontorbygning. Da vi er en forholdsvis lille organisation, er der tale om en stilling der omfatter en række forskellige opgaver.

Vi kunne tænkes os en kollega, der:

 • Har en solid regnskabsmæssig baggrund, kan bogføre og er fortrolig med Business Central.
 • Har erfaring med administration i forhold til offentlige myndigheder og personale
 • Gerne har erfaring med at arbejde i en NGO, interesseorganisation eller lign.  (evt. som frivillig)
 • Arbejder struktureret og er god til Excel
 • Er venlig, imødekommende, samarbejdsorienteret og bidrager til fællesskabet
 • Er fleksibel, løsningsorienteret og kan prioritere opgaverne
 • Har lyst til at arbejde i en kirkelig hjælpeorganisation

Dine opgaver bliver blandt andet:

 • Månedsafslutninger, herunder beregning af fællesomkostninger og administrationsbidrag
 • Udarbejde kvartalsrapporter og rapportering til donorer.
 • Udarbejdelse af budgetter både interne og i forbindelse med ansøgning til donorer samt løbende budgetopfølgning
 • Bidrage til opstilling af årsregnskaber og deltagelse ved udarbejdelse af revisionsmateriale i forbindelse med løbende og årsrevision
 • Det er vigtigt, at du kan bogføre for at kunne sparre med bogholderen, også selvom bogføring kun udgør en meget lille del af opgaverne.
 • Andre administrative og økonomiske ad hoc-opgaver f.eks. indberetninger til SKAT og andre offentlige myndigheder.
 • Administration i forbindelse med personale og HR-sager f.eks. administration af MUS samtaler og kontrakter.

Yderligere oplysninger og ansøgningsproces

Vi tilbyder en 37-timers stilling med tiltrædelse 1. juni eller før.

Ansøgningsfristen er 3. april 2024. Ansøgning og CV sendes til [email protected].

Yderligere oplysninger kan fås på www.caritas.dk og hos kst. økonomichef Tina Ziegler Holland på mail [email protected].

Der nedsættes et ansættelsesudvalg til behandling af ansøgningerne, og 1. ansættelsessamtale forventes at finde stede d. 8. eller 9. april 2024. Der kan evt. indgå tests i ansættelsesforløbet. 2. ansættelsessamtale vil finde sted d. 26. april 2024.

Caritas Danmark betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Caritas Danmark er forpligtet til at forhindre enhver form for uønsket adfærd på arbejdspladsen, herunder seksuel chikane, udnyttelse og misbrug, manglende integritet og økonomisk forseelse. Caritas Danmark og alle medarbejdere og frivillige deler dette engagement gennem vores Code of Conduct. Bemærk: Alle tilbud om ansættelse kræver tilfredsstillende referencer og kan være underlagt screeningskontrol, som kan omfatte strafferegistre og kontrol af finansiering af terrorisme. 

Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation

Organisationen blev grundlagt i 1947 og er én af Danmarks ældste nødhjælpsorganisationer. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold eller etnicitet. Vi er en del af det verdensomspændende Caritas-netværk, der samarbejder tæt med folkelige og kirkelige organisationer i over 200 lande og territorier.

Caritas arbejder for en verden, hvor fred og retfærdighed hersker, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental, og hvor vores jord betragtes som et fælles gode og et fælles ansvar.

Helt centralt i arbejdet ligger Den katolske Kirkes sociallæres princip om at tage særligt hånd om de fattige, udstødte og undertrykte. Caritas har derfor til formål at bekæmpe fattigdom, nød og uværdighed og fremme menneskelig udvikling, social retfærdighed og bæredygtighed i en fredelig verden.