Annoncør: U-Landsforeningen Svalerne

Ansøgningsfrist: 15/08/2021

Job: U-Landsforeningen Svalerne – søger Koordinator, 25 timer, til foreningens hovedkontor i København, 1.okt. 2021.Vi er en delvist selvfinansierende og politisk og religiøs uafhængig organisation, som har 58 års erfaring med udviklingsarbejde i Bangladesh og Tamil Nadu i Indien. Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, som arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af rettigheder for de allerfattigste – jordløse stammefolk og lav- eller kasteløse – med specielt fokus på kvinder.

Foreningen har knap 300 medlemmer, hvoraf ca. 100 er aktive med frivilligt arbejde. De frivillige skaffer økonomiske midler gennem salg af genbrug i butikker og på loppemarkeder, samt via import og salg, af Fair Trade varer fra lande i Afrika, Asien og Sydamerika. Det er også via frivilligt arbejde, at kontakten med partnerne i Indien og Bangladesh, samt oplysningsarbejde, foregår. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.svalerne.dk.

  • Har du lyst til at arbejde i et miljø, som favner både u-landsarbejde, oplysning og kommunikation, bestyrelsesarbejde og støtte til butikker, lokalforeninger, i samarbejde med frivillige ?
  • Har du gode koordineringsevner og er god til at skabe overblik, og trives du i en organisation med en flad struktur?
  • Så har vi jobbet til dig! 
  • Din hovedfunktion vil være, som den eneste lønnede ansatte, at støtte de frivilliges arbejde.
  • Du assisterer de forskellige udvalg med administrative opgaver i forhold til de overordnede prioriteter, og har ansvar for foreningens administration, i samarbejde med de frivillige.
  • Du sikrer organisationens drift, i samarbejde med regnskabsfører, bestyrelse og forretningsudvalget.
  • Du har ansvaret for: at ansøgninger afleveres til tiden, at videresende ansøgninger fra lande udvalgene, at videresende regninger til regnskabsføreren; at tilse, at igangsatte initiativer kører efter planen (fx kampagner, besøg, oplysningsaktiviteter). Endvidere, at sikre at formaliteter i forbindelse med kontakt rejser overholdes.
  • Du er også foreningens kommunikationsmedarbejder med ansvar for foreningens hjemmeside og Facebook-side, samt udgivelse af Nyhedsbreve, Svale Nyt, og eventuelle andre udgivelser i samarbejde med de frivillige.

Din hverdag på kontoret vil ske i samarbejde med regnskabsfører, en kontor frivillig, samt evt. universitetspraktikanter.

Vi tilbyder en stilling på 25 timer, med tiltrædelse d.1.oktober 2021..

 Ansøgningsfristen er 15.august 2021 kl.12. med indkaldelse til samtale i ugerne 33 og 34.

Yderligere oplysninger kan ses på Svalerne.dk, samt evt.ved henvendelse til forkvinde Lis Rasmussen Karzal på tlf. 4541180851.

Ansøgning og CV sendes att. Lis Rasmussen Karzal, på mail, til [email protected]

I ansøgningen forudsættes kendskab til udviklingsarbejde, samt love og regler indenfor området, og indforståelse med, at stillingen er en deltidsstilling.