Annoncør: Ulandssekretariatet DTDA

Ansøgningsfrist: 29/09/2023

Job: Ulandssekretariatet søger kollega til programarbejdeEr du interesseret i at fremme en bæredygtig udvikling i det Globale Syd igennem støtte til faglige organisationer og deres arbejde for anstændigt arbejde og arbejdstagerrettigheder? Har du solidt kendskab til udviklingsarbejde og erfaring med alle dele af projektcyklussen? Så er det dig Ulandssekretariatet søger til en stilling, hvor du både skal beskæftige dig med programudvikling, monitorering og rapportering på tværs af organisationen samt koordinering med forskellige samarbejdspartnere.

Jobbet

Du vil få en central rolle ifm. programudviklingen i en specifik region samt bidrage til monitoreringen og rapporteringen til donorer på tværs af Ulandssekretariatets programmer og projekter. Derudover skal du bidrage til koordineringen af samarbejdet med forskellige samarbejdspartnere i Danmark og internationalt.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne relaterer sig, men er ikke begrænset, til nedenstående:

  • Udvikle rettighedsbaserede programstrategier, programdokumenter, ansøgninger og budgetter til donorer og partnere.
  • Bidrage til udvikling og implementering af interne arbejds- og rapporteringsprocedurer samt opsamle data og udarbejde narrative og finansielle oversigter og materiale til rapportering til Udenrigsministeriet, EU, Ulandssekretaria­tets bestyrelse, revisorer m.fl.
  • Bidrage til koordineringen med samarbejdspartnere i Danmark og internationalt.
  • Fungere som sparringspartner og ressourceperson i forhold til de lokale kontorers arbejde med behovsanalyser, udvikling af forandringsprocesser i de enkelte partnerorganisationer, implementering og administration af programmer og projekter.
  • Medvirke til afviklingen af teknisk bistand til partnerne, herunder identifikation af ressource personer, udarbejdelse af terms of reference, forberedelse af workshops, kurser og konferencer.
  • Deltage i og påtage sig ansvar for interne og eksterne ad hoc arbejdsgrupper om forskellige tematiske indsatser med henblik på at drive innovationsprocesser og sikre læring internt i organisationen.

Om dig

Du er fleksibel, alsidig og kan løse flere typer opgaver på et kontor, hvor vi dækker ind for hinanden, når det brænder på. Du sætter pris på at have mange bolde i luften, som kræver lydhørhed, overblik og evne til at prioritere. Du er også indstillet på international rejseaktivitet i forbindelse med jobbet.

Du har kendskab til udviklingspolitiske dagsordner, og kender og anerkender fagbevægelsens værdigrundlag og arbejdsmarkedets betydning for udviklingslandene.   

Kvalifikationer

Den person, vi søger, har erfaring fra at arbejde med udviklingsprojekter i udviklingslande, gerne ift. udvikling af arbejdsmarkedet, men det er ikke et krav. Du skal have erfaring med alle dele af projektcyklussen, særligt indenfor monitorering og rapportering.

Du behersker engelsk i skrift og tale. Fransk- eller spanskkundskaber vil være en fordel.

Tiltrædelse: Snarest muligt, men senest d. 1. december 2023.

Ansøgning og CV sendes til [email protected] senest d. 29. september kl. 12.00.

Samtaler afholdes i uge 41 og 42.

Ulandssekretariatet er dansk fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation. Vi arbejder for at fremme demokrati, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, styrke arbejdsmarkedet og bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. Det gør vi ved at styrke fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og Mellemøsten for derigennem at påvirke rammebetingelserne for vækst og beskæftigelse og fremme anstændige arbejdsforhold. Du kan læse mere på vores hjemmeside www.ulandssekretariatet.dk.