U-landsstyrelsen til Vestafrika

Redaktionen

U-landsstyrelsen, der rådgiver udenrigsministeren og får forelagt alle større u-landsprojekter og -programmer på sine normalt 10 årlige møder, rejser i oktober til Vestafrika.

Her er 2 danske programsamarbejdslande, Burkina Faso og Benin, målet. Afrejsen sker fredag d. 3. oktober med hjemkomst fredag d. 10 oktober og der lægges ud i Burkinas hovedstad med det eksotiske navn, Oaugadougou.

Opholdet i det muslimske Sahelland omfatter bl.a. besøg hos kvindeorganisationer, grupper der specifikt bekæmper kvindelig omskæring, det dansk-støttede vandsektorprogram med besøg i en mindre by, der har fået indlagt vand, og en sparekasse under landbrugssektorprogrammet.

Tirsdag formiddag d. 7. oktober passeres grænsen til Benin i syd, hvor man bl.a. besigtiger en kvindesparekasse med speciale i mikrofinansiering efter forbillede fra Grameen-banken i Bangladesh, besøger landsbyer og mindre byer, der har fået brønde og pumper med dansk støtte samt besigtiger borerigge og brøndgravere i aktion.

Senere under opholdet i det lille land på Vestafrikas vestkyst ser styrelsen på arbejdskraftintensivt kommunevejsbyggeri, vedligeholdelse af regionalveje og anlæg af en hoved, og på effekten af aktiviteterne for at støtte decentralisering – bl.a. med nye folkevalgte borgmestre, noget hidtil ukendt i Benin.

På afslutningsdagen d.10 oktober beses noget af Afrikas spændende, men grusommme fortid – slaveudskibningshavnen og fortet i kystbyen Ouidah, 40 km fra hovedstaden Cotonou, og Verdensarvmonumentet “Porte de non retour” – Porten, hvorigennem man aldrig kommer tilbage.

U-landsstyrelsens 9 medlemmer omfatter i treårs-perioden 2002-2004
Professor, dr.phil. Holger Bernt Hansen, Center for Afrikastudier, formand
Seniorforsker Ida Nicolaisen, Nordisk Institut for Asienstudier, næstformand
Adm. direktør Klaus Aa. Bustrup, Landbrugsrådet
Adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri
International chef Elsebeth Krogh, Folkekirkens Nødhjælp
Generalsekretær Kim Carstensen, WWF Verdensnaturfonden
Direktør Lene Witte, Gigtforeningen
LO-sekretær Marie-Louise Knuppert, Landsorganisationen i Danmark
Generalsekretær Lars Udsholt, Mellemfolkeligt Samvirke