USA’s nye koalition vil bekæmpe EU’s plan for et grønnere landbrug

gettyimages-1235080775
Sojamarker i Brasilien
Foto: Ricardo Beliel/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images
Thomas Jazrawi

6. oktober 2021

USA har set sig sur på EU’s strategi, der skal gøre landbruget grønnere. Farm to Fork hedder den – eller Fra Jord til Bord på dansk – og den har vakt så meget harme i Washington, at USA nu gør sit for, at den ikke skal brede sig til andre dele af verden. 

I sidste måned præsenterede USA således et nyt tiltag, der skal øge produktiviteten i det globale landbrug. Tiltaget har det lange navn Coalition on Sustainable Productivity Growth for Food Security and Resource Conservation, men bliver også forkortet til SPG-koalitionen. 

“Med en stigende begrænsning af naturressourcer, er en stigning i produktiviteten af de eksisterende naturressourcer – frem for at tage nye naturressourcer i anvendelse – den eneste levedygtige mulighed for at håndtere kravet om fødevaresikkerhed for nuværende og fremtidige generationer. Kun gennem vækst i produktiviteten kan vi indfri det stigende behov for ernæring uden at knække bønderne, forbrugerne og naturen,” lyder det i udspillet.

Fra Jord til Bord til amerikansk modstand
EU-kommissionens forslag til en ny landbrugsstrategi indeholder blandt andet mål om, at 25 procent af landbrugsarealet skal være økologisk og anvendelse af pesticider skal reduceres med 50 procent – begge dele skal være opnået i 2030. I forvejen har EU også forbud mod brug af visse pesticider, der kan være skadelige for eksempelvis bier og andre bestøvere. 

Det er særligt begrænsninger i anvendelse af pesticider og genmodificerede afgrøder, som USA synes at være utilfreds med. I en tale ved G20 i september nævnte USA’s landbrugsminister, Tom Vilsack, at bioteknologi og andre metoder bør anvendes for at øge produktiviteten i landbruget. 

“Vi kan se, at mange lande deler vores mål om bæredygtigt og klimasmart landbrug. Det er afgørende, at vi tilskynder udviklingen af markederne for disse produkter og værner os imod handelsbarrierer, som diskriminerer mod særlige metoder i produktionen, selvom systemet leverer postitive resultater,” lød det fra den amerikanske minister.

Vil indæmme EU’s tilgang til landbrug
Der står ikke noget om EU-strategien for landbrug i erklæringen om det nye amerikanske initiativ. Men overfor pressen har USA’s landbrugsminister, Tom Vilsack, nævnt, at det handler om at “inddæmme” unionens visioner for landbruget, beretter det amerikanske medie The Fence

I et nyligt interview med mediet Politico bekræfter landbrugsministeren ligeledes, at EU og USA står stejlt over for hinanden, når det gælder synet på landbrug. 

“Det er ret klart, at der er to forskellige veje, og jeg mener, at USA og mange andre lande vil gå en vej, og EU vil gå en anden vej,” siger han

Det har været på tale, at EU vil begrænse import af landbrugsvarer med ringere standarder, eksempelvis hvad angår anvendelse af pesticider. Amerikanerne frygter derfor, at EU-tilgangen kan brede sig  til andre lande via handelsaftaler eller anden regulering. 

Dette forår publicerede USA’s landbrugsminisiterium sågar en rapport, der konkluderer, at en global gennemførsel af Fra Jord til Bord-strategien vil føre til et fald i landbrugsproduktionen på op til 11 procent og prisstigninger på 89 procent. 

EU’s egen videnskabelige vurdering af strategien viser ligeledes et fald i produktiviteten. EU’s ansvarlige kommissær for den grønne omstilling, Frans Timmermanns, har ifølge Politico reageret ved at sige, at bæredygtigheden alt for længe har stået i skyggen af målet om mere produktivitet i landbruget. 

Fødevaretopmøde
Den nye amerikanske koalition for landbruget blev præsenteret op til FN’s store topmøde om fødevarer i slutningen af september. Samtidigt lovede den amerikanske præsident, Joe Biden, 10 milliarder dollars de kommende år, der skal gå til at bekæmpe sult i verden. I annonceringen fra Det Hvide Hus om donationen er der ligeledes fokus på at øge produktiviteten i landbruget. 

En række organisationer, herunder småbøndernes organisation La VIa Campesina samt danske NOAH og Global Aktion, kritiserede skarpt FN-topmødet. De mener, at der var for meget fokus på de store industrielle fødevareproducenter, som dermed får lov til at sætte dagsordenen for fremtidens madsystem, mens småproducenter kun spiller en symbolsk rolle. 

Der er altså kamp om fremtidens landbrug og fødevaresystem. USA’s SPG-koalition er åben for medlemmer i form af både virksomheder, lande og organisationer. Indtil videre er der ikke nyt om nationer, som har tilsluttet sig alliancen, men Tom Vilsack nævner ifølge The Fence, at Brasilien, Canada, Mexico og sydamerikanske lande kan være interesseret.