Niels Fuglsang (S): Forsvarspolitisk har Europa har sovet i timen

Niels Fuglsang har siddet i Europa-parlamentet for Socialdemokratiet og mener at EU har et skæbnefællesskab med Afrika.
Foto: Olivia Koch-Nielsen
Morten Scriver Andersen

6. juni 2024

Mens det trækker op til valg til Europa-Parlamentet, er de geopolitiske spændinger større end i mange år. Hvilken rolle skal EU spille på den globale scene? Det spørger Globalnyt en række danske EP-kandidater om. Denne gang taler vi med Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet.

Serie: EU’s globale skæbneår

Splid i USA, konflikt i Ukraine og Mellemøsten, klimakrise, et opstigende Kina og et langt større modspil fra Det globale syd.

Mens de udenrigspolitiske udfordringer står i kø, og et EU-parlamentsvalg 6.-9. juni lurer i horisonten, prøver EU at finde sin rolle i verden.

I denne serie, som er støttet af Europa-Nævnet, undersøger Globalnyt unionens fremtid på den globale scene.

Alle seriens artikler

Hvordan synes du helt overordnet, at EU bør placere sig på den globale verdensscene?

“EU skal indtage en større rolle på den udenrigs- og sikkerhedspolitiske scene og agere mere i egen ret. Derfor er det fuldstændig afgørende, at EU fortsætter en ambitiøs klimapolitik, og at EU udviser grønt lederskab.”

“For det første for at afbøde effekterne af klimaforandringerne, der rammer Europa hårdt med tørke, skovbrande og oversvømmelser. Men også fordi at det grundlæggende skal styrke EU’s uafhængighed af slyngelstater, så vi ikke skal importere fossil energi fra lande, vi ikke deler værdier med. Det skal gøre EU stærkere som en selvstændig aktør, dog uden, at EU på nogen måde skal lukke sig om sig selv.”

De seneste år er fronterne mellem USA og Kina trukket stadigt hårdere op. Hvor skal EU placere sig i forhold til de to parter?

“Vi bliver nødt til at indse, at handel og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen. Visse dele af europæisk industri er så afgørende for vores fælles sikkerhed, at vi simpelthen ikke må være afhængige af fremmede magter, som ikke deler vores værdier og syn på samfundsindretning. Derfor er jeg meget kritisk overfor den afhængighed, vi har af blandt andet kinesiske solceller og råstoffer.”

“USA er stadig en stærk samarbejdspartner og skal blive ved med at være det. Men vi skal indse, at EU’s førerposition på grøn teknologi ikke er givet, og derfor skal vi understøtte en grøn industri i EU. Det gælder også på den militære del. EU har sovet i timen på det forsvarspolitiske område. Det er særligt blevet tydeligt med krigen i Ukraine, hvor EU-landene har haft svært ved at levere tilstrækkeligt med militær støtte. Derfor skal EU være klar til at kunne klare mere selv.”

Hvordan skal EU placere sig i forhold til at få løst den israelsk-palæstinensiske konflikt?

“Der bør indføres en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i krigen i Gaza, så der kan komme nødhjælp ind, og gidslerne kan løslades. EU skal arbejde for, at der skal indføres en humanitær våbenhvile og så skal EU bakke op om en tostatsløsning mellem Israel og Palæstina.”

Hvordan skal EU efter din mening agere over for et Afrika, der både rummer store potentialer og udfordringer?

“Der er et egentligt skæbnefælleskab mellem Europa og Afrika, som udformer sig i en ny geopolitisk virkelighed. Derfor skal EU bakke op om, at Afrika kommer til at spille en større rolle på den internationale scene. Afrikanske lande skal være permanent repræsenteret i FN’s Sikkerhedsråd, og EU skal gå ind i et stærkere fælles europæisk engagement i forhold til Afrika. Det kræver en ny tilgang, hvor vi ikke kun tænker nødhjælp, men i langt højere grad samarbejder på ligeværdige vilkår, for eksempel når det kommer til erhvervsliv, sikkerhed, uddannelse og forskning.”

Hvordan forholder du dig til EUs nye migrationspagt. Er den fin, eller bør den ændres?

“Der er brug for nye løsninger på asyl- og migrationsområdet, fordi det nuværende system er brudt sammen. Derfor er det positivt, at det endelig er lykkedes EU-landene og Europa-Parlamentet at nå til enighed om nye rammer for asyl og migration i EU. Det er et skridt i den rigtige retning, men det løser ikke de grundlæggende udfordringer med tilstrømningen til Europa. I Socialdemokratiet mener vi, at EU skal arbejde for, at asylbehandling finder sted i tredjelande.”

Meget tyder på, at EP-parlamentet vil være langt mere højreorienteret. Hvad vil det betyde for EUs globale rolle?

“Et mere højreorienteret EU må ikke betyde et mindre proaktivt EU eller et EU, der kæmper mindre for at løse fælles problemer. Det ville være katastrofalt i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for, at vi står sammen mod Rusland. Jeg tror, at mange højrenationale ledere hurtigt vil indse, at problemerne er af sådan en kaliber, at de ikke kan løses alene af enkelte medlemslande. Men vi skal i EU polstre os mod antidemokratiske kræfter, og derfor skal vi også slå hårdt ned på dem, der modarbejder fællesskabet og blokerer for, at EU kan agere, som vi har set det med Ungarn.”

Og hvad vil det betyde for EU´s mulighed for at realisere sine klimaambitioner?

“I Danmark har vi vist, at den grønne omstilling ikke er en omkostning, men en forudsætning for at fastholde arbejdspladser og sikre en konkurrencedygtig industri. Det er det, jeg fortæller mine europæiske kollegaer i Europa-Parlamentet; At den grønne omstilling er nøglen til EU’s uafhængighed, arbejdspladser og konkurrenceevne. Efterspørgslen på grøn teknologi stiger i hele verden, så det globale marked vil kun blive større. Her gavner det EU at være i front. Så jeg tror på, at klimaambitionerne vinder på sigt. Men der skal kæmpes for, at de fastholdes.”