Bangladesh: Lille landsby hyldede Danmark for klimastøtte

Forfatter billede

Thomas Jazrawi, U-landsnyt.dk, skriver fra Bangladesh

Mogens Jensen blev tiljublet i lille fattig landsby for et Danida-støttet klimaprojekt, der skal sikre veje mod oversvømmelse og skabe beskæftigelse for kvinderne i de små samfund. 

Hvis man tvivler på, at dansk udviklingsbistand vækker glæde rundt omkring i verden, kan man besøge den lille landsby Shayestabad.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) blev nemlig modtaget som en superstjerne, da han var på visit i det lille landlige samfund i det sydlige Bangladesh tirsdag.

Årsagen var et sjældent prominent besøg på de kanter, eller et klimaprojekt, der styrker kvinder. Eller måske begge dele.

“Long live Bangladesh-Denmark friendship”, råbte piger og drenge fra landsbyen.

De stod i to rækker, som dannede en korridor for gæsterne, der strakte sig flere hundrede meter, mens de viftede med danske og bangalske flag.

Anledningen var handels- og udviklingsministerens besøg ved et klimaprojekt støttet af Danida.

Han er i denne uge på visit i Bangladesh, og den første dag gik med at besøge den sydlige del af landet, som består af et enormt floddelta, hvor der jævnligt forekommer oversvømmelser.

Oversvømmelserne fordriver flere mennesker fra det sydlige Bangladesh, og saltvandet ødelægger samtidigt bøndernes landbrugsjord.  

Læs mere om klimaforandringer i Bangladesh i denne artikel: http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/15-03-15/den-imponerende-udvikling-i-bangladesh-og-klimatru 

Tilpasning til klima og styrkelse af kvinders status

Projektet har to formål: at sikre vigtige veje til markeder og evakueringscentre for oversvømmelser og at skabe beskæftigelse, særligt for at styrke kvinders status i landsbysamfundene.

“Vi er fattige og dette projekt styrker os. Vi kan tjene penge til familien”, sagde en af de kvinderne i den lille landsby, der samtidigt kom med en opfordring til handels- og udviklingsministeren:

“Vi vil have mere arbejde”, lød det.

Helt konkret skal vejene hæves, så de sikrer vigtige ruter til markeder og evakueringscentre, når alvorlige oversvømmelser eller cykloner rammer områderne. 

Projektet er gennemført i fem kystområder og har skabt beskæftigelse til omkring 15.000 fattige kvinder. Kvinderne trænes samtidigt i tilpasning til klimaforandringer.

Danida har bevilget 50 millioner kr. til projektet, mens Bangladesh stiller med samme beløb. Projektet indledtes i juli 2014 og skal køre til juni 2016.

Plakater af Mogens og Helle i landsbyen

Mogens Jensen nævnte tidligere på dagen for den danske delegation, at han holder af at komme ud til de konkrete projekter, der støttes af danske udviklingsmidler.

“Jeg kan godt lide at få lejlighed til at møde de mennesker, som vores udviklingsbistand egentligt handler om”, fortalte han.

Det var der rig lejlighed til, da den danske delegation begav sig på en rejse til en lille afsides liggende landsby i det sydlige Bangladesh i distriktet Barisal.

Turen gik med speedbåde ned af floden mod landsbyen. De glade landbyboere modtog delegationen ved flodbredden med flag, plakater og jublende tilråb.

Ud over de mange plakater med Mogens Jensen, kunn man ligeledes se Helle Thorning-Schmidts portræt i landsbyen på en plakat side om side med Bangladesh’ kvindelige premierminister Sheik Hasina.

Ønsker mere fokus på klima i udviklingsbistand

En repræsentant for den lokale regering udtalte ved lejligheden, at Bangladesh ønsker flere tiltag mod klimaforandringer i donorernes udviklingsbistand.

“Vi har bedt alle regeringer om at inkludere klimaforandringer i udviklingsbistanden”, sagde han.

Her nævnte han Danmark som et særligt godt eksempel. Danida har fokuseret på klima i udviklingstøtten siden 1994, anførte han. Samtidigt anmodede han direkte Mogens Jensen om at fortsætte støtten til projektet, der altså slutter i 2016. 

Klimafinansiering til de mest skrøbelige og fattigste udviklingslande er et stort fokusområde i forhold til forhandlingerne om en international klimaaftale, der efter planen skal indgås i Paris i december. 

Bangladesh har de seneste år modtaget mellem 1,5 og 2,7 mia. amerikanske dollars i udviklingsbistand fra internationale donorer.

Landet påføres ifølge FN’s Miljøprogram (UNEP) omkring 1 milliard dollars (ca.6,5 mia. kr.) årligt i udgifter til klimaforandringernes konsekvenser.

Verdensbanken har anslået, at dette beløb vil stige til 5,7 milliarder dollars i 2050.