“Bjergenes spøgelse” i Centralasien i fare for at uddø

16969672379_eb91a3d42e_b
Det anslås, at der kun er omkring 4.000 sneleoparder tilbage i Centralasiens høje bjerge - og antallet er fortsat faldende.
Foto: Snow Leopard Trust, Creative Commons.
Forfatter billede

En ny rapport fra Verdensnaturfonden (WWF) konkluderer, at mere end en trediedel af sneleopardens levesteder på de høje bjergtinder i Centralasien risikerer at forsvinde på grund af det varmere klima.

Sneleoparden er ellers i forvejen truet, skriver WWF Danmark på sit website.

Rapporten ‘Skrøbelige forbindelser: Sneleoparder, mennesker, vand og det globale klima’ fastslår, at højere temperaturer gradvist flytter trægrænsen op ad bjergskråningerne. 

Det indskrænker sneleopardens leveområder, fordi dens byttedyr såsom bjergfår og geder, kun lever i de træløse områder.

De højere temperaturer vil også medføre, at lokale bønder planter afgrøder og lade husdyr græsse længere oppe ad bjergskråningerne.

Det udvider potentialet for konflikter – se hvordan sneleopardens “egen” beskyttelses-NGO, Snow Leopard Trust, beskriver det i et rollespil på

“Your Snow Leopards are Killing our Goats”

Kun 4.000 tilbage

Det anslås, at der kun er omkring 4.000 sneleoparder tilbage i Centralasiens høje bjerge – og antallet er fortsat faldende.

Tab af levesteder, krybskytteri og konflikter med lokalbefolkningen har medført, at over en femtedel af verdens sneleoparder er forsvundet i løbet af de seneste 16 år.

Og nu udsætter klimaforandringerne altså sneleoparden for endnu større risici – selv om den har fået sin egen “sneleopardens verdensdag”, der faldt fredag d. 23. oktober.

Det lægger imidlertid ikke bånd på den globale opvarmning i et år, hvor de første ni måneder har været de varmeste i nyere tid.

Det KAN lade sig gøre

“Sneleoparden vil ikke overleve længe, hvis vi ikke formår at tackle klimaforandringerne og andre trusler som krybskytteri, hyrders hævndrab, færre byttedyr og dårlig planlægning”, anfører chef for WWF’s Living Himalaya Initiative, Sami Tomikoski.

“Indien, Nepal og Bhutan har bevist, at det er muligt at øge antallet af ikoniske arter som tigre og næsehorn. Nu må regeringer, miljøforkæmpere og lokalsamfund sammen sikre fremgang for sneleoparden”, tilføjer Tomikoski.

Som led i arbejdet for at bevare sneleoparden vil WWF fortsat finanisere livsvigtig forskning, herunder kamerafælder og satelitter til indsamling af data om det sky dyr, der sjældent ses og aldrig har angrebet mennesker.

“Der er gabende huller i vores viden om sneleoparderne – både når det gælder antal, parring, spiseadfærd og levesteder. Disse huller skal udfyldes, så vi får de nødvendige data til at udvikle de mest effektive bevaringsstrategier”, siger lederen af WWF’s globale sneleopard-program, Rishi Kumar Sharma.

Berører også hundreder af millioner mennesker

Rapporten når tillige frem til, at klimaforandringerne kan reducere vandstrømmene fra bjergtinderne dramatisk. Mindre vand vil true tilværelsen for millioner af mennesker i de bjergrige, centralasiatiske områder.

Over 330 millioner lever nemlig inden for en ti kilometers afstand af floder, der udspringer i sneleopardens territorium. Og befolkningen er afhængig af stabile, daglige vandforsyninger fra floderne.

“Der er behov for en hurtig indsats for at bremse klimaændringerne og forhindre yderligere ødelæggelse af sneleopardens levesteder – ellers risikerer den at forsvinde – sammen med den livnødvendige vandforsyning, som så mange mennesker er afhængige af”, siger Gitte Seeberg, der er generalsekretær for WWF Verdensnaturfondens danske afdeling.

12 lande vil gøre noget

Den flotte leopard står allerede på den røde liste fra ”Verdensunionen for Naturbevarelse” (IUCN). Den findes i 12 lande, de fleste eksemplarer i Kinas vest og nordvest (Tibet og Sinkiang).

Politikerne i de 12 berørte lande er klar over, at der må handlng til, hvis det ikoniske dyr skal reddes.

De underskrev i 2013 den såkaldte Bishkek-erklæring, opkaldt efter hovedstaden i Kirgisistan, og har siden identificeret 23 landskaber, som skal sikres for det store rovdyr med den enormt lange hale (bruges som vægtstang på stejle klippesider).

Landskaberne indgår i “The Global Snow Leopard & Ecosystem Protection Plan”, som i 2015 førte til, at landene nedsatte en højniveau styringskomité og et permanent sekretariat, der skal udarbejde og gennemføre bevaringsplaner for de udvalgte beskyttede områder.

Det sker i et kapløb med tiden og mange andre konkurrerende interesser og politiske prioriteringer.

Læs mere om sneleoparden og WWF på

http://www.wwf.dk/kampagner/sneleopardens_sos

Man kan hente (downloade) rapporten i sin helhed på

http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/wwf_fragile_connections__final___1_.pdf

Se også om Snow Leopard Trust på 

Home

Flere facts om sneleoparden på engelsk på

http://www.snowleopard.org/wp-content/uploads/2015/06/SnowLeopardFactSheet.pdf

Og på dansk på http://lexopen.dk/dyr/pat/rovdyr/Sneleopard.html