BØRNEfonden får bevilling til fiskeriprojekt i Benin

benin_fiskeri_maxpixel
Forfatter billede

BØRNEfonden og ISISE fortsætter deres fælles arbejde med at forstærke mulighederne for fiskerisamfundet i Benin.

Det er ikke første gang, at ISISE fonden optræder sammen med BØRNEfonden. I 2016 bevilligede ISISE midler til et lignende initiativ, hvor fokus var på at uddanne fiskere i Benin i opdræt og produktionsteknikker. Dette projekt resulterede i, at 75 fiskeopdrættere modtog undervisning i fiskeopdræt.

En af de store udfordringer ved fiskeopdræt i Benin er mangel på viden, begrænset markedsindsigt samt manglende adgang til materialer. Det er disse områder, som projekterne forbedrer.