Connie H. overdænges med tunge tillidshverv

Forfatter billede

Senest er hun blevet bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, hvor hun afløser Michael Christiansen, som planmæssigt træder tilbage. Det skriver universitetet på Twitter.

“Det er planen, at Connie Hedegaard den 1. februar 2017 overtager formandsposten. Det er et klogt valg,” sagde Michael Christiansen ifølge JP Aarhus

Michael Christiansen har været medlem af universitetets bestyrelse siden 2009 og siddet på formandsposten siden 2011. Connie Hedegaard har været en del af bestyrelsen siden 2014.

Concito og KR Foundation

Det er langt fra det eneste store tillidshverv, Hedegaard har overtaget, siden hun kom tilbage til Danmark fra posten som EUs klimakommissiær i 2014. 

Danmarks uafhængige grønne tænketank, Concito, valgte hende i september sidste år som bestyrelsesformand – se meget mere på 

https://globalnyt.dk/content/connie-hedegaard-bliver-formand-i-dansk-klimataenketank

Efter nytår i 2015 tiltrådte hun som formand for den nye internationale miljøfond, som Velux-familien Kann Rasmussen står bag. Fonden hedder KR Foundation og er stiftet af Villum Fonden, der er hovedaktionær i VKR Holding, som bl.a. ejer Velux.

Hensigten er at skyde 100 millioner kroner om året i fonden de kommende ti år – altså samlet en milliard kroner. De mange penge skal gå til at støtte internationale indsatser, som tænker klima, miljø og bæredygtighed sammen med økonomisk vækst.

“Det er ikke hver dag, at en privat familie i Danmark siger, at den vil bruge en milliard kroner på klima og miljø. Velux-fondene står for kvalitet, og de vil virkelig gerne bruge deres penge på noget, der gør en forskel, og det er derfor, at jeg har sagt ja”, fortalte Connie Hedegaard til Berlingske.

Den grundlæggende idé i den nye miljøfond er at se klima og vækst, som to ting der går hånd i hånd.

“Det næste store, der skal ske i verden, er, at vi skal tænke vækst og økonomi sammen med klima og miljø. Det skal ind i kernen af den økonomiske beslutningstagning. Hvordan, vi kan understøtte initiativer, der gør det, bliver hovedfokus i Kann Foundation”, lagde hun til.

Fondens direktør er en tidl. dansk topdiplomat – se 

https://globalnyt.dk/content/topdiplomat-direktor-i-ny-international-miljofond-med-danske-rodder

Danfoss og andre hverv

Her i april i år indtrådte Connie Hedegaard i Danfoss-koncernens bestyrelse og sagde i den anledning:

“Danfoss spiller i kraft af virksomhedens mange energieffektive teknologier og klimavenlige løsninger en nøglerolle i verdens omstilling til et mere grønt og bæredygtigt forbrug af energi og ressourcer generelt”.

Hun er også formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe. Endelig varetager hun posten som formand for public service-udvalget. 

Connie Hedegaard er uddannet cand.mag. i historie og litteraturvidenskab og blev første gang valgt ind i Folketinget i 1984 for Det Konservative Folkeparti.

I 1990 forlod hun Folketinget for i stedet at arbejde som journalist, først på Berlingske Tidende og siden som chef for Radioavisen på DR samt vært på DR2’s Deadline.

I 2004 blev hun udnævnt til miljøminister i VK-regeringen og i 2007 klima- og energiminister. Fra 2010 til 2014 var hun EU’s første klimakommissær. Mere om hende på https://da.wikipedia.org/wiki/Connie_Hedegaard