Connie Hedegaard bliver formand i dansk klimatænketank

800px-connie_hedegaard_miljo-_och_nordisk_samarbetsminister_danmark_2
Connie Hedegaard, tidligere klimaminister og EU-kommissær, skal nu være formand for miljø-tænketanken CONCITO.
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Thomas Jazrawi

Næstformand Anders Eldrup, der har været fungerende formand siden juni 2015, hvor Stine Bosse trådte tilbage som formand, siger: 

”Connie Hedegaard er en af Danmarks vigtigste stemmer på klima- og energiområdet. Hun kender det politiske system indefra og har et unikt kendskab til klima- og bæredygtighedsdagsordenen i Danmark og internationalt.”

“Vi er stolte af at have fået Connie ombord, og med hende som formand får vi nye kompetencer, som kan drive CONCITO og den grønne omstilling fremad. Jeg glæder mig til samarbejdet.”

Connie Hedegaard siger: 

”Jeg er glad for at få muligheden for at bidrage til CONCITOs vigtige arbejde. Vi har brug for en stærk og uafhængig klimastemme, der med dyb faglig viden går i konstruktiv dialog med beslutningstagere, virksomheder og andre interessenter om at identificere de bedste og mest holdbare løsninger i den grønne omstilling.

“Jeg vil bestræbe mig på at bringe min erfaring og viden ind i arbejdet og ser frem til sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatet at bringe CONCITO endnu videre.”

Connie Hedegaard er uddannet cand. mag. i historie og litteraturvidenskab og blev første gang valgt ind i Folketinget i 1984 for Det Konservative Folkeparti.

I 1990 forlod hun Folketinget for i stedet at arbejde som journalist, først på Berlingske Tidende og siden som chef for Radioavisen på DR samt vært på DR2’s Deadline.

I 2004 blev hun udnævnt til miljøminister og i 2007 klima- og energiminister. Fra 2010-2014 var hun EU’s første klimakommissær.

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler og faciliterer dialog om klimaløsninger i tæt samarbejde med politikere, erhvervsliv og borgere.

Siden stiftelsen i 2008 har det været CONCITOs formål at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Klimaudfordringen er stadig tænketankens hovedfokus, men bliver i stigende grad også set som en integreret del af en lang række andre ressource- og bæredygtighedsdagsordener. 

Læs nyheden på CONCITOs hjemmeside: http://concito.dk/nyheder/connie-hedegaard-ny-formand-concito