“Danmark bør officielt undskylde sin fortid som koloniherre”

Forfatter billede

Kommentar af Peter Kenworthy og Morten Nielsen

(NGOen) Afrika Kontakt støtter Enhedslistens ønske om, at Danmark giver en officiel undskyldning for sin rolle i slavehandlen.

Den seneste tids diskussion om Danmarks, for de flestes ukendte fortid, som koloniherre og slavehandler, og om vi burde undskylde for dette, har medført meget forskellige politiske udmeldinger (og fra regeringens side mangel på samme).

På den ene side udtalte Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, at ”det er en forrykt tankegang, at man skulle undskylde noget, der foregik for 200 år siden” – se også neden for.

På den anden side har Enhedslisten udtalt, at man mener at man selvfølgeligt bør undskylde sin ”grumme kolonihistorie med aktiv deltagelse i slavehandel”, som udenrigs-ordfører Nikolaj Villumsen kaldte det.

Afrika Kontakt er som sagt enig med Enhedslisten. Danmark bør, i det mindste, undskylde sin brutale kolonifortid og importen af i alt hundredetusinde slaver fra den danske koloni Guldkysten (der i dag ligger i Ghana) til de danske kolonier i Dansk Vestindien.

Her blev de slaver, der overlevede den hårde tur over Atlanterhavet, sat til at dyrke og høste sukkerrør, for at udvinde det såkaldte ”hvide guld” – sukker, hvilket var en vigtig forudsætning for Danmarks uhørte økonomiske vækst i anden halvdel af 1700-tallet.

I det hele taget var de europæiske landes slavehandel og kolonialisme en vigtig forudsætning for den industrielle revolution i Europa, og dermed for vores nuværende velstand og moderne demokratier.

Flov historie

Denne del af Danmarkshistorien bliver bare ikke fortalt, sikkert fordi man er flov over den.

Så ud over fra officiel side at undskylde over for befolkningerne i de tidligere danske kolonier, kunne Danmark passende starte et fælles historieprojekt, i tæt samarbejde med historikere fra Jomfruøerne og Ghana, hvor målet er at denne del af landenes fælles historier bliver almen kendt.

Vi har en fælles fortid og bør afklare denne i fællesskab, så fremtidige geminationer af unge, ikke har blanke sider om dette mørke kapitel af Danmarks historie.

Ud over at fortælle historien vil et sådant projekt kunne skabe klarhed over og debat af, hvordan vi som tidligere koloniherrer kan støtte de tidligere kolonier i dag.

I en tid, hvor vi ynder at diskutere og genfortolke dansk historie, for bl.a. at forsøge at finde frem til hvordan Danmark er blevet til et velhavende land med et velfungerende demokrati, og i en tid hvor danskerne endda for nyligt blev kåret til verdens lykkeligste, er dette også for os selv en enestående chance for at belyse en meget væsentlig – men hidtil mørkelagt – del af Danmarkshistorien.

Peter Kenworthy er tilknyttet Afrika Kontakt, hvor Morten Nielsen er sekretariatsleder.

Se mere om Søren Espersens udtalelser i telegrammet
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/01-11-13/udenrigsordf-rer-dansk-parti-taler-om-knaldhytter