Danmark med i Fredsopbygningskommission

Redaktionen

Danmark blev fredag udpeget som medlem af FNs Fredsopbygningskommission for en et-årig periode som en af 7 repræsentanter fra FNs Sikkerhedsråd, skriver udenrigsministeriet i en pressemelding.

Fredsopbygningskommissionen blev etableret i december 2005. Den har til opgave at sikre koordination mellem de involverede parter i konfliktramte lande umiddelbart efter en fredsslutning og bygge bro til den langsigtede genopbygning.

Kommissionen får en bred medlemskreds med repræsentanter fra bl.a. Sikkerhedsrådet, lande der bidrager finansielt og med personel samt lande fra alle geografiske grupper. Kommissionen vil også inddrage de berørte lande og institutionelle donorer, såsom Valutafonden og Verdensbanken.

Udenrigsminister Per Stig Møller (K) udtaler:

– Det er et meget flot resultat for Danmark. Vi har arbejdet ihærdigt for oprettelsen af Fredsopbygningskommissionen. Det viser, at der i FN står stor respekt om Danmarks arbejde. Det er samtidig en fornem anerkendelse af Danmarks indsats med bl.a. konfliktløsning.

Per Stig Møller fortsætter:

– Som medlem af kommissionen vil Danmark arbejde aktivt for, at den kommer godt i gang med de store opgaver, der venter. Kommissionen har en vigtig opgave med at udfylde et hul i FN systemet og det internationale samfund til at støtte konfliktramte lande i den vanskelige overgang fra krig og konflikt til fred og udvikling.

– Med det danske medlemskab følger vi arbejdet med Kommissionen til dørs, så vi kan sikre en sammenhængende strategi for konfliktløsning. Som det er nu, falder halvdelen af de lande, der har været i konflikt, tilbage i konflikt igen. Det kan vi ikke leve med.

Kontaktperson: Kontorchef Dan E. Frederiksen, Udenrigsministeriet. Telefon 24257502