Danmarks nye grønne tænketank

Redaktionen

Af Martin Lidegaard
formand for CONCITO

Den 1. september 2008 så Danmarks første grønne tænketank dagens lys under navnet CONCITO, der betyder ”jeg sætter i bevægelse” på latin.

Tænketanken vil bidrage til at nedsætte udslippet af drivhusgasser og formindske skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Det gør den ved at samle ny og eksisterende viden fra Danmark og udlandet og omsætte det til analyser og formidling, der kan føre til direkte handling hos politikerne, erhvervslivet og borgerne.

Af samme grund består CONCITOs råd af både en erhvervsgruppe, en forskergruppe og en borgergruppe.
– Den første består af 25 toneangivende virksomheder inden for klimaområdet,
– den anden af 30 fremtrædende forskere og
– den sidste indeholder flere af 92-gruppens medlemmer, Forbrugerrådet og LO – udover en række kulturpersonligheder.

I modsætning til CEPOS og det hedengangne Institut for Miljøvurdering vil CONCITO ikke primært satse på selv at ansætte økonomer og andre til at foretage beregninger og udredninger relateret til den globale opvarmning.

I stedet vil vi føde vore projekter ud af 8 tværfaglige grupper, som er nedsat i rådet, hvorefter vi vil forsøge at skaffe finansiering til de konkrete projekter og købe os til analyserne hos de dygtigste virksomheder, universiteter og NGOer på området.

Det gælder såvel i Danmark som i udlandet, hvor CONCITO inden for det næste år vil satse på at kunne indgå i et internationalt netværk af grønne tænketanke.

Efterfølgende fungerer de faglige grupper som en ekstra kvalitetssikrer af vore analyser, inden vi offentliggør resultaterne.

Vi regner derfor også med kun at skulle oprette et forholdsvis beskedent sekretariat med en håndfuld dygtige og erfarne projektledere.

Foreløbig er formanden, Martin Lidegaard, og direktøren, Thomas Færgeman, på lønningslisten med håb om at kunne ansætte 2-3 projektledere inden nytår.

Man kan læse mere om CONCITO på www.concito.info

Vi modtager gerne gode ideer og råd fra både medlemmer og potentielle partnere på [email protected]

Kilde: 92-gruppens Nyhedsbrev – Nyt om miljø og udvikling – okt. 2008, nr. 56