Dansk Designskole til Palæstina

Forfatter billede

Dansk Designskole indleder et to-årigt samarbejde med palæstinensiske kunsthåndværkere. Centralt står den professionelle udveksling af ekspertise og erfaringer.

Som led i projektet “Design in Context” har tre danske designere netop afsluttet den første af fire workshops i Palæstina. Under workshoppen, blev de danske designere introduceret for de tolv elever fra det Palæstinensiske Fashion and Textile Institute, samt de 12 håndværkere fra forskellige kooperativer organiseret under Dahlia Association, som de i forbindelse med projektet skal samarbejde med.

Sammen skal de, som en del af et to-årigt projekt under det Danske Hus i Palæstina (DHIP) og med støtte fra KVINFO, arbejde sammen om at nytænke design og metoder for traditionelt Palæstinensisk broderi.

“Den løbende professionelle samtale og erfa-ringsudveksling er projektets hjørnesten, som sikrer debat og ejerskab til den kreative proces”, skriver DHIP på sin hjemmeside.

Design in Context
I Palæstina findes der en lang og stolt tradition for broderi, og hver mønster – ja, selv valget af trådens farve – har en dybereliggende, vigtig kulturel betydning. Men selv om resultatet er glødende smukt, er arbejdsprocessen meget tidskrævende, og som oftest dårligt betalt.

Netop dette vil projektet, Design in Context, være med til at ændre på ved at danne grundlag for gensidig udveksling af professionel ekspertise og viden, for således at skabe grobund for en gensidig erfaringsudvek-sling, der kan udvikle palæstinensisk broderi-tradition og -produktion.

Formålet er at nytænke formen, således at der skabes større appel, og dermed en bedre indtjeningsmulighed, for kvinder beskæftiget professionelt med palæstinensiske broderi.

Under den første workshop besøgte deltagerne væve-, tekstil-, læder- og strikkefabrikker i Palæstina, for herigennem at danne sig et billede af de muligheder der eksistere i landet.

De danske deltagere fik desuden muligheden for at lære af de palæstinensiske deltagere, hvordan køn, identitet og broderi via tråden og mønstrets kulturelle betydning væves sammen i de smukke mønstrer.

Køn & Design
Projektet er baseret på erfaringerne fra det tidligere pilotprojekt “Køn&Design”, løber over to år og er under kreativt opsyn af den danske designer Maria Albertsen og hendes palæstinensiske kollega, designer Omar-Joseph Nasser-Khoury.

For flere detaljer, og vidunderlige billeder, besøg det Danske Hus i Palæstinas hjemmeside: http://dhip.ps

Eller læs interviewet med arrangørerne og deltagerne på Det Arabiske Initiativs hjemmeside: http://www.detarabiskeinitiativ.dk/