Dansk energiselskab vil lave bæredygtig energi i Afrika

Photo: Safrane01 via sxc.hu
Forfatter billede

Energikoncernen TREFOR har sammen med SystemTeknik A/S stiftet selskabet REMERGY
A/S, der skal sælge bæredygtige energiløsninger til verdens udviklingsregioner, i første
omgang primært i Afrika.

Idéen bag de bæredygtige energiløsninger er, at de producerer, lagrer og distribuerer elforbrug bæredygtigt og lokalt, og samtidig vil de være investeringer i de respektive geografiske lokalområder, der efter få år overdrages til de lokale brugere. Sådan skriver TREFOR i en pressemeddelelse tirsdag.

”Det afrikanske marked er i voldsom vækst, og der er rigtig mange steder behov for klimarigtige energiløsninger til landsbyer og produktionsanlæg. Samtidig er der efterspørgsel på en stabil drift af elnettet. Det er nogle af vores kernekompetencer, og jeg ser det som et spændende område at være med til at udvikle,” siger Knud Steen Larsen, adm. direktør i TREFOR, der også bliver bestyrelsesformand i det nye selskab.

REMERGY’s energiløsninger erstatter fossile produkter som el fra dieseldrevne generatorer, lys fra petroleumslamper og madlavning ved hjælp af trækul. I stedet vil energiproduktionen ske ved hjælp af sol, vand, vind og brint.

Energisystemerne er udviklet og idriftsat af SystemTeknik, der allerede har et demoanlæg i drift i Ghana og et tilsvarende under opførelse i Uganda. Den del af virksomhedens ressourcer og kompetencer, der har med de bæredygtige energiløsninger at gøre, overføres til REMERGY, mens TREFOR’s store viden om og kompetencer indenfor etablering og drift af elnet, forskning i brint og brændselsceller samt energistyring og automation fuldender det perfekte partnerskab.

”I verdens udviklingsområder og vækstmarkeder er der et stort og voksende behov for de energisystemer, som REMERGY tilbyder fremover. I samarbejdet med TREFOR har vi opnået et optimalt match, fordi TREFOR med sin størrelse, styrke og samlede sæt af kompetencer væsentligt vil forøge sandsynligheden for succes på de udvalgte markeder, specielt i Afrika”, siger Karsten Ingemann Pedersen adm. direktør og medejer af SystemTeknik, og fremover
tillige adm. direktør i REMERGY A/S.

Etableringen af REMERGY(Responsible Emerging Markets Energy) er en direkte udmøntning af TREFOR’s internationale strategi og i god tråd med koncernens mission om at levere tekniske, kommercielle og konkurrencedygtige løsninger med respekt for etik og miljø.

”Der er et kæmpe potentiale i det her, og vi tager disse investeringer, fordi vi vurderer, vi kan tjene penge på det, skabe nye grønne arbejdspladser og ikke uvæsentligt, understøtte en bæredygtig udvikling,” siger Knud Steen Larsen.

REMERGY A/S får hovedsæde i Aalborg og har fra begyndelsen seks medarbejdere. I løbet af 2014 vil REMERGY etablere lokal organisation på de pågældende markeder, i første omgang i Uganda som platform for Østafrika. Endvidere planlægges etablering i Ghana i forhold til Vestafrika, samt i Indien på et senere tidspunkt.

Læs mere på TREFOR’s hjemmeside.