Dansk initiativ i FN sætter fokus på verdens torturofre

Forfatter billede

FN’s Menneskerettighedsråd vedtog fredag en dansk fremlagt resolution om rehabilitering af torturofre. Resolutionen blev efter et længere dansk-ledet forhandlingsforløb vedtaget i enighed, skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) siger:

”Danmark går endnu engang forrest i FN i kampen mod tortur. Selv om folkeretten indeholder et absolut forbud mod anvendelsen af tortur, er tortur desværre stadig ganske udbredt. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at forhindre tortur”.

“Men når den indsats ikke slår til, er oprejsning og rehabilitering af det enkelte offer særdeles vigtig. Regeringen vil derfor fortsætte med aktivt at støtte rehabiliteringsindsatser for torturofre”.

Danmark indtager en ledende rolle i FN’s arbejde mod tortur, hedder det.

I FN’s Menneskerettighedsråd, der mødes i disse uger i Geneve i Schweiz, fremlægges tematiske resolutioner og i FN’s Generalforsamling en bredere dækkende ”omnibus” resolution mod tortur.

Rehabilitering af torturofre er en vanskelig opgave. De fleste torturofre bærer oplevelsen af tortur med sig resten af livet.

Men med den rigtige rehabiliteringsindsats kan der opnås gode resultater, og i Danmark findes en særlig faglig ekspertise på netop det område.

Indsatsen må være altomfattende

Den netop vedtagne resolution om rehabilitering af ofre for tortur anerkender bl.a. vigtigheden af, at rehabiliteringsindsatsen skal være holistisk (altomfattende) og i nødvendigt omfang omfatte bl.a. lægefaglig, psykologisk, terapeutisk, juridisk og social bistand, og at den bør udføres af særligt uddannet personale.

Staterne opfordres med resolutionen til at oprette eller understøtte etableringen af rehabiliteringscentre, hvor en sådan holistisk rehabiliteringsindsats kan foregå.

I andre af resolutionens bestemmelser opfordres staterne bl.a. til at sikre fortrolighed i rehabiliteringsprocessen, nødvendig uddannelse og efteruddannelse af personer der yder rehabilitering samt beskyttelse af disse personer mod repressalier.

Resolutionen opfordrer samtidig staterne til kun at betragte rehabilitering som et element blandt flere, som skal indgå i den samlede oprejsning til personer, der har været udsat for tortur.

Den fremhæver samtidig vigtigheden af en hurtig og effektiv efterforskning af tortur for at give ofret en reel mulighed for oprejsning.

Yderligere oplysninger hos:
Martin Bang, Menneskerettighedskontoret
E-mail: [email protected]