Dansk NGO: Tvangsflytninger i Sydafrika finansieres indirekte af danske banker og pensionskasser

Forfatter billede

Et af verdens førende mineselskaber, Anglo Platinum, har gennem flere år tvunget tusinder af sydafrikanske familier fra deres hus og landbrug, fordi jorden skal bruges til minedrift.

Danske banker og pensionsselskaber som Nordea og Pension Danmark har investeret store summer i Anglo Platinum og moderselskabet Anglo American. De bryder dermed ikke kun deres egne etiske kodeks for ansvarlige investeringer, men er også med til at undertrykke en stor gruppe menneskers rettigheder og fastholde dem i fattigdom, skriver Mellemfolkeligt Samvirke i en pressemeddelse onsdag.

Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne STOP JORDTYVEN! offentliggjorde ligeledes onsdag rapporten ”Financing Economic Apartheid” baseret på helt nye feltstudier fra Limpopo-provinsen i Sydafrika. Rapporten beskriver sammenstøddene mellem Anglo Platinum og lokalsamfundene – og koblingen til de danske investorer.

– Jeg har mødt mennesker, der har mistet hele deres livsgrundlag, fordi Anglo Platinum kom og fjernede dem fra alt hvad de ejede, siger Anne Bøtcher Jacobsen fra Stop Jordtyven og uddyber:

– Disse mennesker er uskyldige og fortjener både oprejsning og et værdigt liv. Her kan de danske inve-storer udvise mod ved at trække sine investeringer i Anglo American og Anglo Platinum, og på den måde lægge pres på mine-selskaberne.

– Tvangsforflyttel-ser, øget fattigdom og fødevareusik-kerhed bør ikke være en del af en moderne dansk virksomheds forretningsførelse, især ikke når der er tale om investeringer for almindelige danskeres pensionsopsparinger. Det er dybt uetisk, mener hun.

Danske investorer heriblandt Nordea, Danske Bank, Pension Danmark og Industriernes Pension har i alt investeret mere end 340 millioner kr. i Anglo American og datterselskabet Anglo Platinum.

Selv om både de danske virksomheder og mineselskaberne har en officiel CSR-politik, der skulle forhindre overgreb som disse, har de vist sig at være tomme hensigtserklæringer i Sydafrika, anføres det.

– Omkring 17.000 er tvangsflyttet fra deres hjem og landbrugsjord siden 2003 for at gøre plads til Anglo Platinums miner uden tilstrækkelig kompensation. Det trækker stærke associationer til apartheid, hvor fattige sorte også blev tvangsforflyttet uden at deres rettigheder blev overholdt. Denne form for økonomisk apartheid, hvor industri og marked vægtes højere end mennesker, har taget overhånd – og dét i et nyt Sydafrika, der burde vide bedre, anfører Anders Lundme Funch fra Stop Jordtyven.

Kampagnen STOP JORDTYVEN! er blevet til på baggrund af 5 ugers feltstudier i Sydafrika, som en gruppe frivillige fra MS har taget initiativet til. Kampagnen skal skabe debat om og sætte fokus på etiske investeringer i Danmark. Kampagnen vil have den danske befolkning til at stille krav til deres banker og investeringsfonde.