Dansk-støttet vindmøllepark i Mongoliet begynder at levere strøm

zhang-yu
Forfatter billede

Klimainvesteringsfonden – KIF

Klimainvesteringsfonden (DCIF) har siden 2014 bidraget med risikovillig kapital til klimarelaterede projekter i udviklingslande og vækstmarkeder, der skulle reducere udledningen af CO2 og fremme salget af dansk klimateknologi. Fonden hører under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Klimainvesteringsfonden er nu fuldt investeret.

Cirka 450 kilometer udenfor Ulaanbaatar i Gobi-ørkenen er der blevet rejst en ny vindmøllepark. Sainshand Salkhin Park LCC består af 25 V110 Vestas vindmøller og har en samlet kapacitet på 55 megawatt.

Vindparken blev forbundet til det nationale elektricitetsnet i september og leverer nu bæredygtig energi svarende til forbruget i 100.000 husstande. Sammen med andre energiprojekter vil vindparken gøre Dornogobi aimag provinsen i stand til at forsyne byer som Sainshand og Zamiin Uud med bæredygtig energi og eksportere overskuddet til nettet i det sydlige Gobi.

Mindsker CO2-udslip

Åbningsceremonien blev overværet af repræsentanter fra den mongolske regering, parlamentsmedlemmer, den tyske ambassadør, repræsentanter fra den franske ambassade, långivere, investorer og andre større partnere i projektet.

Den potentielle årlige CO2-besparelse er på 200.000 tons og understøtter dermed Mongoliets ambition om, at bæredygtig energi skal udgøre 20 procent af al energi i 2020 og 30 procent i 2030. I dag kommer syv procent af al elektricitet i Mongoliet fra bæredygtige kilder, især vandkraft.

“Vi er glade for at have bidraget til finansieringen af vindparken Sainshand Salkhin, da det er et projekt, som vil komme det mongolske folk såvel som miljøet til gode,” siger Torben Huss, acting CEO i Investeringsfonden for Udviklingslande.

Klimainvesteringsfonden har bidraget med finansiering

Sainshand Salkhin Park LCC er kun den tredje privatfinansierede vindpark i Mongoliet og er etableret af tyske Ferrostaal GmbH i samarbejde med det førende franske energiselskab Engie. Den samlede investering på 120 millioner dollars er finansieret af en række europæiske investorer og långivere, inklusiv EKF. Klimainvesteringsfonden, som er et offentligt-privat partnerskab administreret af IFU, har bidraget med 17 millioner dollars i aktiekapital.