EU indgår historiske aftaler om skovbevarelse med fem udviklingslande

Bulldozer i færd med at rydde skov i Zambia.
Foto: Eye Ubiquitous/Universal Images Group via Getty Images
Thomas Jazrawi

10. november 2022

Skov er blevet hugget ned på hele kloden i årtier. Sidste år mistede verden et samlet skovareal på størrelse med Storbritanniens. Hvert minut fældes der på verdensplan skov svarende til omkring ti fodboldbaner. Det skal stoppe, påpeger mange af de statsledere, som i denne uge deltager ved FN’s klimatopmøde, COP27, i Egypten.

Det gælder også EU, som netop har præsenteret partnerskaber om at bevare skov med fem udviklingslande. Aftalerne blev underskrevet ved en ceremoni tirsdag, hvor leder af EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, var til stede sammen med præsidenter fra Guyana, Mongoliet og Zambia. Congo og Uganda deltog med repræsentanter for landenes præsidenter.

Von der Leyen understregede, at partnerskaberne vil være tilpasset hvert enkelt land, hver enkel skov og de forskellige lokalsamfund, der lever ved skovene. Formålet med skovsamarbejdet er at bremse afskovning og bevare biodiversitet, men der er ifølge Von der Leyen også andre fordele ved projekterne.

“Det er vigtigt, at vi skaber jobs på tværs af skovenes værdikæder – jobs i bæredygtig forvaltning af skov. Og vi er overbevist om, at vi med disse partnerskaber kan skabe omkring en million jobs. Vores mål er, at halvdelen af disse job er til kvinder. Kvinder, der skal bevare skovene,” lød det fra EU-kommissionens forperson ved ceremonien.

Det er første gang, at EU-kommissionen direkte laver samarbejdsaftaler om skov med andre lande. Von der Leyen nævnte også, at EU er villige til at finansiere partnerskaberne med op til i alt 3,3 milliarder i danske kroner.

Bæredygtig handel

Ursula von der Leyen mener desuden, at de nye skovpartnerskaber vil øge handlen mellem EU og de enkelte lande.

“Vores efterspørgsel efter bæredygtig tømmer vil kun vokse. Og I vil blive vores hovedkilde. Det vil være en situation, hvor vi alle vinder, fordi vi er enige om at håndtere skov bæredygtigt, og det derfor vil være bæredygtige produkter, der kommer ud af denne håndtering,” lød det fra von der Leyen til repræsentanter fra de fremmødte partnerlande.

Det var et budskab, som Zambias præsident, Hakainde Hichilema, kvitterede for i en efterfølgende tale. Han mener nemlig, at der er behov for, at lande som Zambia kan få mere ud af samhandel med resten af verden. En mere fordelagtig handel kan også få positiv betydning for afskovningen, pointerede han.

“Zambia har store skovressourcer, men de bliver af flere årsager hugget ned på et niveau, der er uacceptabelt. En af årsagerne er mangel på alternativer for mennesker, der er afhængige af skov. Og jeg mener, det er vigtigt, at dette partnerskab ser på alternativer for vores folk. Det er vigtigt at sikre, at markedet betaler en retfærdig pris for tømmer, så vores borgere ikke må fælde endnu mere skov for at øge deres indtjening,” påpegede Hakainde Hichilema.

Han udtrykte ligeledes et ønske om et partnerskab, der kan udvikle samhandel og skabe mere værdi i afrikanske lande.

“Vi ønsker i dette nye partnerskab og i vores relationer om klima at rykke os mere mod investeringer, der fokuserer på at tilføje værdi til landet. Det meste af værdikæden omkring tømmer har ikke den store interesse for kunden i Bruxelles, for kunden i Beijing og for kunden i Frankfurt. Det, vi gerne vil se, er, at forbrugermarkedet placerer sig selv i vores lande, så produkterne bliver produceret i vores lande,” sagde den zambianske præsident direkte til von der Leyen, hvilket fik klapsalver med fra salen.

40 millioner hektar skov skal forvaltes bæredygtigt

De nye skovpartnerskaber er en del af EU’s Global Gateway, der blev præsenteret sidste år, og bliver betragtet som en europæisk rival til Kinas Belt & Road. EU-kommissionen og medlemslandene forventer at mobilisere op til 300 milliarder euro – mere end 2.200 milliarder, eller 2,2 billioner, danske kroner – til blandt andet infrastruktur, digitalisering og grøn omstilling i udviklingslande.

De mange milliarder til Global Gateway kommer i form af både private og offentlige investeringer, men midlerne til de nye skovpartnerskaber er fra EU-kommissionens budget. Kommissionen har nemlig lovet, at den vil fordoble finansieringen til at beskytte biodiversitet i udviklingslande, så der bliver doneret lidt over 50 milliarder danske kroner til global biodiversitet frem til 2027.

Ursula von der Leyen nævnte ved arrangementet tirsdag, at EU har et mål om at sikre, at 40 millioner hektar skov skal være bæredygtigt håndteret i 2027. Det svarer til et areal, der er lidt større end Norge.