Danske Rederier: Ny strategi for økonomisk diplomati gavner skibsfarten

kees-torn
Forfatter billede

Strategien med overskriften ”Adgang til verden – nye veje til Vækst” blev i dag præsenteret som udløber af bl.a. regeringens udenrigs – og sikkerhedspolitiske strategi fra juni 2017.   

En stærk global indsats fra det officielle Danmark er afgørende for dansk skibsfart. Med to tredjedele af de samlede aktiviteter uden for EU’s grænser er søfarten dagligt eksponeret for global konkurrence, internationale rammebetingelser og ikke mindst udfordringerne, som kan følge deraf.

Dansk diplomati med fokus på global handel

Af samme årsag er Danske Rederier meget tilfredse med, at regeringens nye strategi sætter en klar retning for dansk økonomisk diplomati og understøttelsen af dansk erhvervslivs vækst på de internationale markeder.  

”International samhandel er essentielt for skibsfarten. Derfor tager vi rigtig godt imod regeringens nye strategi. Med et fokus på bl.a. fortsat progressiv handelspolitik, en udvidelse af de bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster og et øget fokus på smidig handel med udviklingslandene styrker regeringen områder, som kan flytte noget for dansk erhvervsliv – og dansk skibsfart” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

”Det er i den forbindelse glædeligt, at strategien sætter fokus på, at EU ud over handelsaftaler kan spille en positiv rolle for dansk erhvervsliv ved i højere grad at bruge EU’s repræsentationer i tredjelande til at forsvare europæisk erhvervslivs interesser”, fortsætter Jacob K. Clasen.

På forkant med fremtiden

Skibsfarten er i dag i en brydningstid, hvor innovation og digitalisering bliver en større og mere integreret del af danske rederiers forretningsgrundlag. Det er derfor glædeligt at se det tydeligt reflekteret i strategien for økonomisk diplomati:  

”Digitalisering og ny teknologi har potentialet til at ændre internationale handelsmønstre, markedet og den måde, skibene og rederierne fungerer. Derfor er det vigtigt, at Udenrigsministeriet via techambassadøren har fokus på at hente de nyeste trends og udviklinger hjem til Danmark”, afslutter Jacob K. Clasen.

Udenrigspolitikken har afgørende betydning for Danske Rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. Mere end 90 pct. af aktiviteterne er eksport, og 70 pct. af aktiviteterne sker uden for EU.