Debat om den nye bistandsstrategi: Besked til NGOer: Vær relevant og åben

Forfatter billede

Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) kom med klare meldinger til de danske u-landsforeninger på et debatmøde i Århus mandag:

Foreningerne skal være relevante, dygtige og åbne, hvis de fortsat skal administrere store danske bistandsmidler til u-landene.

Det fremgår af et mødereferat fra Projektrådgivningen, som er samarbejdsorgan for små og mindre NGOer med tilknytning til u-landsvirket

Debatmødet i Århus samlede flere end 80 deltagere fra godt 30 danske organisationer foruden repræsentanter for læreanstalter, forskningsinstitutioner m.v.

Mødet var arrangeret af Projektrådgivnin-gen og Danida som led i den debat, ministeren ønsker i forbindelse med den planlagte revision af den danske udviklingsstrategi.

Den nye strategi skal afløse ”Frihed fra fattigdom – Frihed til forandring” fra 2010.

Christian Friis Bach anerkender, at der er mange gode elementer i den nuværende strategi, som vil blive ført videre. Men der kommer ændringer på i hvert fald fire områder, som vil få større fokus:

* Fremme af rettigheder, god regeringsførelse og demokrati.
* Bæredygtig landbrugsudvikling og fødevaresikkerhed.
* Grøn vækst, beskæftigelse og bæredygtighed.
* Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte lande.

Mere støtte via fonde i Syd

De mest markante meldinger på mødet udsprang af et spørgsmål fra salen om ministerens holdning til civilsamfundsfonde i Syd, som fordeler støtte direkte til lokale organisationer. Ministeren meldte klart ud, at han gerne ser, at en større del af bistanden går via disse fonde:

”Hvis de fungerer, mener jeg, de er den bedste måde at placere ansvaret og at sikre, at det er de lokale organisationer selv, som udmønter og forankrer civilsamfundsstøtten. Det kan godt betyde, at der i sidste instans er en mindre del, der går via danske organisationer”, sagde han.

”Det stiller nye krav til jer som folkelige organisationer. I skal være relevante og dygtige, og I skal kunne overbevise jeres partnere om, at de har brug for jer. Der vil i højere grad blive tale om efterspørgselsdrevet civilsamfundsstøtte, hvor de ringer til jer, i stedet for at I ringer til dem”.

Gensidig værdi i partnerskaberne

”Hvis ikke det partnerskab, man har, bliver opfattet som relevant og vigtigt og som noget der bidrager til at udvikle den lokale partner, så har man et problem. Vi skal have fokus på, at det handler om mennesker i nød, som skal hjælpes, og det skal gøres godt. Organisationerne derude skal føle, at det er rigtig godt, at de har nogle partnere i Danmark”.

”Vi skal være sikre på, at der er en merværdi i, at vi yder bistanden gennem danske folkelige organisationer. Hvis ikke den er der, skal vi finde andre måder at gøre det på. Jeg tror på den merværdi rigtig mange steder. Men man skal hele tiden arbejde på at sikre, at den er der”.

Ministeren understregede dog flere gange, at han lægger stor vægt på de folkelige foreningers centrale rolle i udviklingssamarbejdet. Både i forhold til partnerskaber og vidensoverførsel til Syd, men også for at sikre forankring og oplysning i Danmark.

”Vi vil fastholde et stærkt og bredt fundament af folkelige organisationer i Danmark, der engagerer sig ude i den store verden. Det skal vi holde fast i. Det er en vigtig del af hele vores udviklingssamarbejde. Men vi vil nok flytte vægten over mod civilsamfundsfonde i Syd, hvor det kan lade sig gøre”, sagde Christian Friis-Bach.

Man kan læse om resten af debatmødet på
http://www.prngo.dk/Default.aspx?ID=21532