Diasporaen vil bidrage mere til Afrikas udvikling

Laurits Holdt

Af Laurits Holdt, U-landsnyt.dk

En konference i København satte i den forløbne uge fokus på, hvordan afrikanske diasporaorganisatoner i Danmark og Europa kan hjælpe med udviklingen i de afrikanske lande. Nyt europæisk netværk skal organisere indsatsen.

I Danmark og andre europæiske lande er der mange organisationer for den afrikanske diaspora – altså herboende folk fra de afrikanske lande. En del af organisationerne er meget mere end blot sociale foreninger men arbejder aktivt på at skabe udvikling i hjemlandene.

Et nyt initiativ, Africa-Europe Development Platform – forkortet AEDP, forsøger at samle alle den slags organisationer under et fælles europæisk paraplyorganisation. Målet er at skabe samarbejde mellem organisationerne og hjælpe dem til at blive mere professionelle i deres arbejde.

Over tre dage i slutningen af november, den 24. til den 27., holdt organisationen en konference for afrikanske diasporaorganisationer fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Konferencen, Diaspora Development Forum, foregik på to københavnske hoteller. De tre dage bød på et rigt program med workshops og møder for de omkring 100 deltagere.

AEDP har hovedkontor i Bruxelles og organisationen er fortsat under opbygning, fortæller dens direktør, den britisk-gambianske advokat og forretningsmand Gibril Faal, da U-landsnyt.dk møder ham i en pause på konferencens sidste dag.

En parallel til Concord

Målet er, siger han, at opbygge en paraplyorganisation, der minder om Concord, der er en europæisk paraplyorganisation for udviklingsorganisationer (den danske gren af Concord hedder i dag Global Fokus). Den skal dække landene i EU samt Norge og Schweiz.

Konferencen i København var den første af sin slags. I de kommende år er det planen, at der skal holdes to konferencer om året i forskellige steder i Europa.

Ikke bare jobs – men anstændige jobs

Det store tema på konferencen i københavn var jobskabelse i afrikanske lande. Det handler om at skabe anstændige jobs, der kan gøre det muligt for folk, at forsørge sig selv og familien, sagde Gibril Faal under en diskussion om emnet.

Mange steder i de afrikanske lande er det at have et job ikke ensbetydende med ikke at være fattig. Det handler derimod i vidt omfang om man har et familiemedlem, der sender penge hjem fra et af verdens rige lande, fortsatte han.

”At have et job er ikke en indikator på om man er rig eller fattig,” siger han.

For at blive medlem af AEDP skal organisationerne leve op til en række krav. Vigtigst er det, at de rent faktisk er engageret i udviklingsarbejde i et afrikansk land. Organisationer, der endnu ikke har konkrete projekter kan blive associerede medlemmer og få støtte til at komme i gang, fortælle han.

I Danmark og Norden er der endnu ikke mange af diasporaorganisationerne, der laver udviklingsprojekter. Men i lande med en lang historie for den ene eller anden slags indvandring fra Afrika – Frankrig, Belgien, Holland og Storbritannien – findes der hundredevis af den slags organisationer, siger han.

Mødet i København tegner godt, mener han. Deltagerne har været engagerede og meget interesseret i at lære nyt – og lære hinanden at kende, fortæller han.

Læs mere om Africa-Europe Development Platform på organisationens websted.