En miljøforkæmper fylder 60

Forfatter billede

Fødselaren er vokset op i Slagelse, blev student fra byens gymnasium i 1974, uddannet som lærer på Blaagaard Seminarium i 1982 og tog en HD i organisation og personaleudvikling fra Handelshøjskolen i København i 1987.

Han har været sekretariatsleder i Organisationen for Vedvarende Energi, (OVE), lærer ved VUC i Københavns Amt, projektleder i et byggefirma, uddannelseskonsulent og drevet selvstændig konsulentvirksomned i ledelse og organisation.

Jørn Jespersen har de seneste otte år været direktør for Dansk Miljøteknologi, der er brancheforening for større grønne virksomheder som Grundfos, Krûger og Haldor Topsøe, men også flere små vækstvirksomheder, 82 i alt.

Som medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti 1987-88 og igen 1994-2005 hørte han til partiets grønne fløj.

Han var formand for Folketingets fødevareudvalg og miljøudvalget 1998-2001.

Indenfor partiet var han formand for ungdomsorganisationen SFU 1977-79 samt medlem af SF's hovedbestyrelse 1980-88 og 1990-94.

Efter sin afgang som politiker har han bl.a. været formand for den forrige regerings Natur- og landbrugskommission.

Kommissionen skulle ifølge regeringen sætte skub i arbejdet med den grønne omstilling af dansk landbrug samtidig med, at der sker en styrkelse af dansk natur.

Se også http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=44561

Rørsukker contra roesukker

Som toppolitker var han globalt orienteret og forfægtede dét, man kunne kalde ’grøn markedsøkonomi’.

Parolen lød, at i længden tjener det os alle bedst at bryde toldmure ned, skabe reel frihandel og betale bønderne i Den 3. Verden en ordentlig pris for de landbrugsvarer, som de kan dyrke mest effektivt.

F.eks. sukkerrør i u-landene contra danske sukkerroer. Men han lyttede til og talte med arbejderne på sukkerroefabrikkerne på Lolland-Falster – nogle af de arbejdere han var rygende uenig med.

De bekymrede sig om deres arbejdspladser – Jørn Jespersen ville af med EU’s sukkerordninger og i stedet skaffe nye og fremtidssikre arbejdspladser til området.

Han er medlem af bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) og af Den Danske Naturfond.