EU afviser på forhånd valgresultat i Venezuela

640px-no_dictadura_venezuela_jamez42
Den politiske krise i Venezuela har medført store demonstrationer mod præsident Maduros styre.
Foto: Jamez42 (wikimedia/CC)
Forfatter billede

Med et overvældende flertal på 492 stemmer for og 87 imod har EU-Parlamentet torsdag stemt for en udtalelse, der opfordrer Venezuela og landets præsident, Nicolas Maduro, til at udskyde det valg, der efter planen skal finde sted 20. maj.

I stedet bør der holdes valg, når de demokratiske forhold er i orden, men EU-parlamentarikerne.

”Der er udskrevet præsidentvalg i utide i Venezuela, men valgprocessen lever ikke op til internationale standarder. Vi kan ikke anerkende denne proces eller resultaterne af et sådant valg,” siger Esteban Gonzalez-Pons, der er næstformand for den konservative EPP gruppe i EU-Parlamentet.

”Det vil kun forværre den politiske, humanitære og menneskeretslige situation, som vi er vidner til i Venezuela,” tilføjer han.

Resolutionen fra EU-Parlamentet opfordrer desuden til, at den regering, der bliver dannet efter det næste valg, omgående tager fat på arbejdet med at adressere den nuværende økonomiske og sociale krise, samt at den kommende regering vil arbejde i retning af forsoning mellem de politiske fløje.

”Valget skal være retfærdigt og frit uden udelukkelse og uden kneb, uden diskvalifikationer eller politiske fanger og fulgt af det internationale samfund. Vi bakker op om dem, der risikerer deres liv i kamp for demokrati og værdighed i Venezuela, fastslår Gonzalez-Pons.