FAO: Flere havdyr truet af international handel

Forfatter billede

Et ekspertpanel nedsat af FAO (FN’s fiskeri- og landbrugsorganisation) vurderer med udgangspunkt i FN’s Konvention ‘angående international handel med truede arter af vildtlevende fauna og flora’ (CITES), at flere nye marinearter er truet af international handel og derfor skal beskyttes af konventionen.

Den endelige beslutning om at inkludere arterne under CITES bliver taget i Doha Qatar i marts 2010.

CITES giver mulighed for at beskytte de berørte arter i to overordnede kategorier: Appendiks II: handelen kontrolleres, og appendks I: der udstedes forbud mod alt handel med den givne art.

Panelet vurderer, at en række hajarter samt den atlantiske blåfinnetun skal indstilles til kategori II, mens koralarterne ikke lever op til CITES-kriterierne. Imidlertid kritiserer panelet den overdrevne kommercielle udnyttelse og mangel på beskyttelse, som korallerne udsættes for mange steder i verden.

Læs videre på: http://www.fao.org Den fulde rapport er tilgængelig på FAOs hjemmeside indenfor den næste måned.