FN sætter fokus på ikke-smitsomme sygdomme

Forfatter billede

FN sætter med et topmøde den 19.-20. september fokus på ikke-smitsomme sygdomme. Formålet er at dæmme op for den hastige udvikling af disse sygdomme, som bliver fremtidens store sundhedsudfordring – især i de fattigere lande og i mellemindkomstlandene.

Allerede i dag er ikke-smitsomme sygdomme – som hjerteanfald, hjerneblødning, cancer, sukkersyge og kronisk lungelidelse – skyld i 63% af alle dødsfald i verden.

Det er kun anden gang i FN’s historie, at generalforsamlingen med deltagelse af stats- og regeringsledere vil drøfte et sundhedsproblem, der kan få afgørende socio-økonomisk betydning.

Topmødet ventes at resultere i et dokument, som vil afstikke rammerne for den internationale dagsorden på området.

Det tidligere topmøde om sundhed var i 2001, og det medvirkede til at sætte HIV/AIDS på dagsordenen globalt.

Copenhagen School of Global Health på Københavns Universitet håber, det samme vil ske med ikke-smitsomme sygdomme. For at skabe større bevidsthed om disse sygdomme og deres store samfundsmæssige betydning har skolen indledt en nedtælling til topmødet på sin hjemmeside.

Hver dag er der en artikel eller lignende om ikke smitsomme sygdomme.

Den første artikel er på hjemmesiden – http://globalhealth.ku.dk/ – og er om hjertekar sygdomme:

WHO works against cardiovascular diseases

Cardiovascular diseases are one of the NCDs (non communicable diseases) and the number one cause of death globally: more people die annually from Cardiovascular diseases than from any other cause.
Economic transition urbanisation, industrialisation and globalisation bring about lifestyle changes that promote heart disease. These risk factors include tobacco use, physical inactivity, unhealthy diet. Life expectancy in developing countries is rising sharply and people are exposed to these risk factors for longer periods. Newly merging risk factors like low birth weight, folate deficiency and infections are also more frequent among the poorest in low and middle income countries.
The Goal of the WHO Global Strategy is to effectively control the risk factors and to reduce the burden of the fast growing cardiovascular disease epidemic particularly in developing countries.
Source: WHO