Fornægtelse af retten til fri bevægelighed

Laurits Holdt

Emmaus Europa taler på vegne af 309 Emmaus-grupper i 17 europæiske lande, og vi er dybt bekymrede over, at det forestående fælles europæiske asylsystem både er strategisk ineffektivt, samt en fornægtelse af retten til fri bevægelighed.

Det er åbenlyst, at der er blevet taget skridt væk fra en oplyst og progressiv holdning til migration, som var anført af Tyskland og Sverige, mod en retning styret af kontrol og beskyttelse af de europæiske nationalstaters grænser.

Fort Europa overtræder menneskerettighederne

Den nuværende politik for 'Fort Europa' er en klar overtrædelse af principperne om fri bevægelighed, som er stadfæstet i artikel 13 af den Universelle Deklaration for Menneskerettigheder.

Uanset de politiske, økonomiske eller miljømæssige årsager, der nødsager migranter til at forlade deres hjem, er de drevet af et ønske om et bedre liv for dem selv og deres familier. Dette ønske udruster dem godt til at opnå succes i deres modtagerlande, hvilket er bevist via historien om migration gennem århundreder.

Den nuværende virkelighed er, at migranter bliver tvunget tilbage af barrierer, der er blevet rejst rundt omkring i Europa, samt af forhandlinger med deres oprindelseslande, i særdeleshed den dysfunktionelle stat Libyen, og yderligere Tyrkiet, der øjensynligt nedbryder individuelle frihedsrettigheder på en næsten daglig basis.

Emmaus-grupperne i Europa appellerer derfor om, at I bevæger jer væk fra jeres nuværende tilgang, og i stedet støtter tilstrækkelig modtagelse af migranter, samt integrationsprojekter, der respekterer de fundamentale menneskerettigheder tilhørende de migranter, der søger et bedre liv.

Lyt efter råbene udefra

Vores grundlægger Abbe Pierre havde et budskab, der understreger alt, hvad han gjorde, og som vi fortsætter med at holde i hævd: "Hvad er mit budskab? Kun ét. Et budskab om at dele, give og tilbyde en hjælpende hånd til andre! Hav altid et glasskår i din behagelige eksistens, så du kan høre råbene ude fra."

Kan I ikke længere høre stemmerne ude fra, og er udfordringerne så overvældende, og det politiske pres så hårdt, at nationalisme og protektionisme er blevet jeres mantra?

Emmaus-grupperne er et klart bevis på, at samfund har evner til at modtage og integrere mænd og kvinder, der er fordrevne og ekskluderede. Vi tilbyder dem den respekt og værdighed, der kommer af at arbejde og bidrage til de samfund, de er ankommet i. For nogle vil det betyde, at de tager tilbage til deres oprindelseslande for at investere deres energi og nyfundne respekt i at hjælpe dem, der er dårligere stillet end dem selv.

Vores erfaringer udfordrer de europæiske parlamentarikere til at overveje potentialet i at ekspandere jeres politik for naboskab, og til at investere i de samfund, migranterne kommer fra, så de kan opnå de muligheder, de nu forlader deres lande for at opnå.
Vi inviterer jer til at besøge vores grupper for at erfare, hvad vores alternative vej kan tilbyde, og til at diskutere, hvordan vi sammen kan sikre, at politik og politiske institutioner igen kan begynde at hjælpe de mest forarmede og ekskluderede mennesker.

Bedste ønsker,

Willi DOES, formand for Emmaus Europa.

Oversat fra engelsk af Inor Dale.