Hele cirklen rundt

Redaktionen

Det er ikke enhver beskåret med glæde at komme tilbage i en “mindre” stilling til den organisation eller forening, man selv har været med til at stifte og siddet som generalsekretær for.

Men det er tilfældet for Christian Kruse (55), der mandag d. 1. september er tilbage i Care Danmarks hovedsæde i København, dennegang som programkoordinator for Nepal og Vietnam.

Her afløser han Rolf Hjernø, der drager ud til Sydøstasien for at sidde som Danmarks repræsentant i Care Vietnam.

Christian Kruse blev færdig som cand.polit. i 1976 og kom til Miljøstyrelsen som fuldmægtig 4 år senere. Mens han var her, opstod tanken om at oprette en dansk afdeling af den store u-landsorganisation, Care International, med nu afdøde minister Lise Østergaard som en af initiativtagerne. Christian Kruse blev medstifter af Care Danmark i 1987 og i juli året efter dens generalsekretær.

Det var ham, der fastlagde organisationens udprægede miljøprofil, men han måtte – som flere andre – søge nye græsgange på grund af samarbejdsvanskeligheder med bestyrelsesformand Lise Østergaard.

I juli 1990 blev han fuldmægtig i Miljøministeriet, året efter informationschef i Teknologinævnet og fra 1. januar 1994 indledtes en karriere i Danced, Miljø- og Energiministeriets program for miljøbistand, der bragte ham souschefposten i Danced fra 1. april 2000.

Men ugunstige politiske vinde efter VK-regeringens tiltræden i november 2001 førte til Danceds nedlæggelse, og han blev overført til Udenrigsministeriet som sektionschef med ansvar for miljørelateret bistand.

Tiden her blev ikke den lykkeligste i Christian Kruses karriere, og han glæder sig til sit nye arbejde, hvor han bl.a. skal få Care Danmarks strategier til at rime med Udenrigsministeriets civilsamfundsstrategi.

Sagt mere forståeligt: Han skal i Nepal og Vietnam se til, at Care Danmarks lokale samarbejdspartnere i højere grad kommer ind og styrer projekterne, så det ikke er Care, der selv laver det hele. Og i Nepal er der ikke ligefrem mangel på lokale NGOer – ifølge Christian Kruse er der ca. 30.000.