Her er de grønne organisationers klimakrav til ny regering

34043907621_d7f89c6cf3_b
Thomas Jazrawi

Disse organisationer står bag kravene

Care Danmark

350 Klimabevægelsen Danmark

DIB

IWGIA

Verdens Skove

WWF

Det Økologiske Råd

Greenpeace

Mellemfolkeligt Samvirke

VedvarendeEnergi

Dansk Magisterforening

JA

FAOD

Den Grønne Studenterbevægelse

Så Er Det Nu

Folkekirkens Nødhjælp

Danmarks Naturfredningsforening

Bibliotekarforbundet

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling.

Klimaforandringer var et varmt emne i valgkampen op til Folketingsvalget d. 5. juni. Det er også et emne, som den sandsynlige nye statsminister allerede har diskuteret med de sandsynlige støttepartier. 

Nu er 19 danske NGO’er ude med fire krav om klimahensyn, der skal være rettesnor for en kommende regering. 

Udover Folkekirikens Nødhjælp står organisationer som IWGIA, Verdens Skove, Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Magisterforening bag budskabet. 

Fire krav

De fire krav til Mette Frederiksen (S), Pernille Skipper (Ø), Pia Olsen Dyhr (F), Morten Østergaard (B) og de andre politikere i forhandlingslokalet er følgende: 

1. Klimalov med bindende delmål baseret på 1,5 gradsmålet

Om dette punkt udtaler Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for 92-gruppen at: ”Det er helt afgørende, at den nye regering og det nye folketing sikrer, at Danmark får en ambitiøs klimalov nu. Klimaloven skal leve op til det ansvar, Denmark har for at være med til at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grad. Den skal indeholde klimamål og delmål både på kort og langt sigt og for alle relevante sektorer og politiker, så vi kommer i gang med det samme og holder kursen. Kun derved kan vi blive et grønt foregangsland igen”.

2. 70% reduktion i Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 og netto-nul i 2040

”Når vi i forhold til 1,5 gradsmålet ser på Danmarks andel af det tilbageværende globale Carbon-budget, og på hvilken kurs og hastighed der skal sættes, for at vi holder os indenfor vores del af dette budget, så kan vi se, at vi senest skal være i netto-nul i 2040 og have reduceret vores udledning af drivhusgasser med minimum 70% i 2030. Og disse mål må være minimumsmål, der skal hæves, hvis videnskaben siger, det er nødvendigt.” siger Lars Køhler, klimapolitisk rådgiver hos Det Økologiske Råd om dette krav, der vil betyde en hævelse af de nuværende danske klimamål.

3. Stop for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas

Jens Mattias Clausen, forklarer om dette krav at: “En ny, grøn regering skal levere mere end stærke mål. Det er helt oplagt at tage fat i Nordsøen, hvor vi kan risikere at låse os fast til massiv olieudvinding i årtier frem, hvis vi ikke sætter en stopper for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas. Vi ved, at mindst 80% af verdens kendte reserver af fossile brændsler skal blive i undergrunden, og som et rigt land skal Danmark gå forrest og hverken suge til sidste dråbe eller lede efter endnu flere”.

4. Danmark skal leve op til internationale forpligtelser om klimabistand

“Rige lande som Danmark har lovet at hjælpe fattige og sårbare lande med ekstra klimabistand. Men vi lever ikke op til løfterne. Det er uværdigt og uansvarligt. Vi har brug for, at Danmark igen lever op til sit internationale ansvar.” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær hos Care Danmark.