Hør Lykketoft, Friis Bach og Steen Gade ved akademi for FN’s verdensmål

cimg1376
Thomas Jazrawi

Det fremgår af et opslag på Nyt Europas hjemmeside:  

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 af de 193 statsledere i FN. Det er den mest ambitiøse plan, vi har for klodens fremtid.

Målene er en plan der rammer bredt, og indebærer blandt andet en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker i og mellem lande, ligestilling, uddannelse og sundhed til andet og meget mere og den skal implementeres i alle lande.

For at understrege målenes universalitet og behovet for samarbejde har FN-Forbundet og Nyt Europa slået sig sammen om dette akademi.

Ved tilmelding og deltagelse i alle sessioner vil du opnå bred viden om udfordringerne og mulighederne på vej frem mod bæredygtig udvikling, samt forstå vigtigheden af implementeringen af verdensmålene nationalt, europæisk og globalt.

Vi har samlet nogle af de bedste i Danmark til at give et indblik i nogle af de forskellige mål, der er så afgørende for en bedre fremtid. Det bliver muligt at komme i dybden med problematikkerne der er i målene, og diskutere med oplægsholderne og sidemanden.

Ved deltagelse i alle sessioner opnås et certifikat.

Forløb

Session 1: d. 24/10

INDLEDNING & ULIGHED: Steen Gade, Formand for Nyt Europa & Jørgen Estrup, Formand for FN Forbundet, Lars Engberg-Pedersen, Ph.D., Seniorforsker, DIIS & Jørgen Eivind Olesen, Professor, Institut for Agroøkologi

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Session 2: d. 31/10

MOGENS LYKKETOFT, tidl. Formand for FN’s generalforsamling & CHRISTIAN FRIIS BACH Formand for FN’s økonomiske kommission for Europa – arrangementet er gratis og foregår på Københavns Hovedbibliotek

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Session 3. d. 7/11

SUNDHED & LIGESTILLING: Dan Wolf Meyrowitsch, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed, KU og Inge Biehl Henningsen, Lector Emirita, Cand. Stat., Institut for Matematiske Fag, KU

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Session 4 d. 14/11

GRØN & ANSVARLIG VÆKST: Jørgen Rosted, Cand. Polit. & fhv. Departementschef & Michael Z. Hauschild, Ph.D. og Professor, DTU

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Session 5 d. 21/11

GRØN OMSTILLING: Mogens Lykketoft, Hans Bruyninckx, Direktør, Det Europæiske Energiagentur & Tine Roed, Direktør, Dansk Industri

NB: Afholdes hos det Europæiske Energiagentur på Kgs. Nytorv

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Session 6 d. 28/11

RETFÆRDIGHED & INKLUDERENDE INSTITUTIONER: Camilla Brückner, Direktør, UNDP, Nordic Office & Louise Riis Andersen, Senioranalytiker, DIIS

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Session 7 d. 5/12

IMPLEMENTERING & MÅLING: Jørgen Elmeskov, Direktør, Danmarks Statistik & Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor.

Eva Grambye, Vicedirektør, Internationalt område, Institut for Menneskerettigheder

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Pris for medlemmer: 150 kr. for alle sessioner /40 kr. pr. gang⎟Pris for ikke-medlemmer: 200 kr. for alle sessioner/ 50 kr. pr. gang. Tilmelding foregår her. Læs mere på www.nyteuropa.dk eller www.fnforbundet.dk

Foredragene foregår over 7 mandage fra kl. 17-19 i Nyt Europas lokaler (med undtagelse af d. 21/11, hvor foredraget afholdes i Det Europæiske Energiagentur, og d. 31/10 afholdes det på Københavns Hovedbibliotek).

De fleste af oplægsholderne har bidraget til bogen “FN’s Verdensmål – i et dansk perspektiv”

Akademiet er støttet økonomisk af Hermod Lannungs Fond.

Her er et link til Facebook-event for akademiet: 

https://www.facebook.com/events/288551578193174/