IBIS og MS: EU’s forslag om skattely skuffer fælt

tax_haven
Forfatter billede

EU Kommissionen præsenterer tirsdag et forslag til, at multinationale selskaber skal aflægge regnskaber land for land. Hvis det gøres rigtig, kan det skabe gennemsigtighed i, hvordan multinationale selskaber flytter overskud i skattely for at slippe for skat.

Det kunne lade sig gøre ved at skabe fuld gennemsigtighed og stoppe multinationale selskabers brug af skattely, men EU forpasser denne chance, mener IBIS.

MS: Kommissionen svigter en historisk mulighed

En tilsvarende melding kommer fra Mellemfolkeligt Samvirke, der mener, at EU-Kommissionens netop fremlagte forslag til at begrænse virksomheders mulighed for skattespekulation svigter på et afgørende punkt.

Åbne og offentligt tilgængelige land for land regnskaber er afgørende, hvis udviklingslandene skal kunne undgå korruption og opkræve en retfærdig skat fra de multinationale virksomheder, der driver forretning i deres lande, påpeger MS.

Men det nye forslag lader udviklingslandene i stikken, fordi det stadig bliver muligt at lave såkaldte konsoliderede regnskaber. Det vil sige regnskaber, hvor omsætningen i flere forskellige lande uden for EU slås sammen. Derved kan man stadig ikke se, hvad multinationale virksomheder reelt burde bidrage med i statskasserne uden for EU:

Kommissionens forslag fejler desværre på afgørende punkter, mener IBIS:

  • Forslaget er ikke reelt land for land regnskab. Kommissionen vælger en model, hvor selskaberne skal aflægge regnskab for de 28 EU lande og for en række skattelylande, på en ikke-defineret liste, i stedet for at kræve fuld land for land for alle lande – sådan som EU har indført for bankerne med Kapitalkravsdirektivet IV.
  • Det er uklart hvordan EU vil udvikle listen over skattely der også skal aflægges land for land regnskab for. Forslaget vil bruge internationale kriterier for gennemsigtighed og skattekonkurrence. Det vil formodentlig være vanskeligt at sætte større lande, der også fungerer som skattely på listen, fx USA, Schweiz, Hong Kong og Singapore mfl.
  • Forslaget gælder kun for meget store multinationale selskaber med en omsætning over €750 millioner euro. Det udelukker 85-90 procent af alle selskaber i EU.
  • EU tilgodeser ikke udviklingslandenes interesser, da de ikke får regnskaber for deres lande, og dermed ikke indsigt i regnskaberne for de selskaber, der operer i deres lande.

Han mener, at EU-Kommissionens forslag fuldstændig afkobler udviklingslandene fra at få indsigt i, hvordan multinationale selskaber fifler med skatten i deres lande.

MS: Politikerne må stoppe styrtblødningerne

De seneste skandalesager med Lux Leaks, Swiss Leaks og nu Panama Papers gør det synligt for enhver, at der er et enormt behov for at gøre op med det mørklagte hemmelighedskræmmeri, som gør det muligt for uansvarlige og skrupelløse multinationale virksomheder at slippe for at betale skat, skriver MS i en pressemeddelelse.

Der er mange tal i spil, men man anslår at det er omkring 50.000 milliarder kroner, som lige nu befinder sig i skattely.

Udviklingslande relativt hårdest ramt

OECD har påvist, at multinationale selskaber betaler mindre andel af deres omsætning i skat end mindre og nationale selskaber.

Omfanget af tabt skat fra selskabers skattefiflerier: Selskabers flytning af overskud i skattely koster mindst $240 milliarder dollars i tabte skatteindtægter årligt ifølge OECD.

Ifølge Den Internationale Valutafond, IMF, er udviklingslandene relativt hårdest ramt i forhold til størrelsen af deres økonomier af selskabers flytning af overskud. Se figur nedenfor fra denne IMF-rapport

Foto: IMF

UNCTAD vurderer, at multinationale selskabers skattefiflerier koster udviklingslandene mindst $100 milliarder dollars om året.

Find den her