Journalistforbund indefryser støtte til global fond for forfulgte mediefolk

Forfatter billede

Når Dansk Journalistforbund (DJ) mødes til sit årlige delegeretmøde på Nyborg Strand onsdag og torsdag (13.04-14.04) vil forbundets ledelse anbefale de fremmødte at standse pengestrømmen til en international fond for udsatte journalister.

Det sker dels fordi der efter ledelsens mening er brugt alt for få penge fra den såkaldte Safety-fond under det internationale journalistforbund (IFJ) – i marts lå der over 10 mio. kr. i fondskassen i Bruxelles – dels fordi man fra dansk side er utryg ved, om pengene alene går til forfulgte kolleger.

Det skriver fagbladet “Journalisten” i sin seneste udgave ultimo marts.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har tidligere besluttet at indefryse henved 750.000 kr., som blev samlet ind på forbundets faglige forum i 2010. Det samme foreslår DJ på delegeretmødet skal ske med de penge, der vil blive indsamlet i 2011.

Ledelsen i Safety fonden afviser den danske kritik og kalder den unfair. Formand for DJ, Mogens Blicher Bjerregaard, gør gældende, at det ikke har været muligt at komme i dialog med IFJ og fondens politiske ledelse om forhold, der gør ham utryg.

Han ønsker i stedet, at det danske fagforbund indgår en aftale med den dansk-baserede organisation,”International Media Support” (IMS) om at få penge ud til forfulgte journalister, der har brug for dem

IMS har p.t. opgaver i 46 lande, hvor der er konflikter og journalister lever under konstante trusler.

Danmark har sammen med Norge stået for omkring 90 procent af alle indbetalinger til Safety-fonden. Også nordmændene har indefrosset midler fra 2010, skriver “Journalisten”.

Fondspengene er bl.a. gået til udgifter ved at hjælpe kolleger ud af en risikosituation, f.eks. en flybillet væk fra politisk forfølgelse, eller retshjælp eller penge til familier til myrdede journalister.