Klimaforandringer underminerer fiskeri som føde- og indtægtskilde

Forfatter billede

Fiskeri i mange udviklingslande står ifølge en rapport fra FN’s Organisation for fiskeri og landbrug (FAO) med stor sikkerhed til at blive svækket på grund af klimaforandringerne.

Temperaturstigninger og anderledes vind- og nedbørsmønstre vil påvirke verdens økosystemer og ramme fiskenes leveforhold. Især østater vil blive påvirket, men også ferskvandsfiskeri og fiskefarme vil blive ramt.

Ca. 250 millioner mennesker er afhængig af fiskeri som føde- og især proteinkilde og udviklingen vil derfor få store konsekvenser for deres sundhed og levestandard.

Rapporten konkluderer, at der er brug for vidtrækkende ressourcer og redskaber til at omstille de berørte områder, så de kan overleve klimaforandringerne. Mange af områderne er på nuværende tidspunkt meget sårbare overfor forandringer, hvilket understreger vigtigheden af at handle nu.