KU: Færre fakulteter skal give større engagement

Forfatter billede

Københavns Universitets bestyrelse har besluttet at sammenlægge fire af universitetets otte fakulteter til to. Sammenlægningerne sker for at skabe stærkere faglige miljøer, bedre uddannelser og forskning inden for blandt andet energi, klima, bæredygtighed, fødevarer og behandling af patienter, hedder det i pressemeddelelse fra universitetet.

” Universitetet skal have et endnu stærkere engagement i samfundet og de udfordringer, Danmark står overfor, når det for eksempel gælder miljø, sundhed og knaphed på ressourcer. Derfor laver vi en ny ramme for den faglige udvikling, som medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere nu skal være med til at fylde ud. Vi har tiltro til, at den nye fakultetsstruktur er mere sammenhængende og i højere grad kobler den anvendte forskning i erhvervslivet med grundforskningen, fastslår bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Bestyrelsen har således besluttet at slå Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE, den tidligere Landbohøjskole/KVL) og Det Naturvidenskabelige Fakultet sammen i et storfakultet med over 3.500 medarbejdere. På samme måde samles 2.400 medarbejdere ved at sammenlægge Det Farmaceutiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og veterinærområdet.

Planen berører i alt 14.000 studerende og 6.000 medarbejdere.

Omlægningen bliver fulgt op af nye investeringer i forskning. Der bliver afsat 175 millioner kroner over fem år til at etablere fem såkaldte faglige fyrtårne med rekruttering af topforskere udefra.

Mere på http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2011/2011.12/ku_skaber_nye_fakulteter/

Kontakt: Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation, Mobil: 28 75 42 62