Menneskerettigheder halter fortsat i Marokko og Vestsahara

Forfatter billede

I 2011 fejede massive demonstrationer henover Marokko, imens historiske omvæltninger rystede den arabiske verden.

Som modsvar lancerede kongen, Mohammad VI, en forfatningsreform  og en ny forfatning blev vedtaget i 2011.

Kongedømmet har ratificeret talrige internationale konventioner deriblandt den mekanisme som sikrer mulig indgriben fra FNs særlige udsending mod tortur.

Derimod er mange forfatningsmæssige bestemmelser endnu ikke håndhævet i lov og praksis her tre år senere.

Det siger Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), som fra den 14. til 21. september 2014 organiserede en mission til Marokko og Vestsahara  for at vurdere menneskerettighedernes tilstand.

Chikane af NGO’er

Ifølge EMHRN er der sket mærkbare fremskridt for menneskerettighederne i Marokko, herunder den – omend ufuldstændige – kampagne for at legalisere udlændinge uden opholdstilladelse.

Dog er chikanen af visse menneskeretsorganisationer øget i strid med forfatningens artikel 29, især af den største af dem, AMDH, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

De marokkanske myndigheder forsøger at hindre menneskeretsforkæmperes arbejde især efter indenrigsminister Mohamed Hassads udtalelser i det marokkanske parlament den 15. juli sidste år, hvor han beskyldte NGO’er for at være under udenlandsk påvirkning og at kompromittere landets omdømme og sikkerhed.

Retsforfølgelsen af folk, som bekæmper tortur, er også et vidnesbyrd herom.

Tortur udbredt i Vestsahara

I Vestsahara er der, mere end andre steder, fortsat begrænsninger i demonstrations- og forsamlingsfrihed.

Politiske demonstrationer og solidaritetsdemonstrationer bliver systematisk forbudt eller chikaneret og udsat for voldelige angreb af politiet som nyder total straffrihed.

Tortur er fortsat udbredt, borgerrettighederne hæmmes af drakonisk politiovervågning og ydermere er de økonomiske og sociale rettigheder forsømt.

De marokkanske myndigheder bør garantere alle individer og gruppers ret til forsamlings-, ytrings- og foreningsfrihed samt frihed til fredelig demonstration uden at diskriminere grundet holdninger, oprindelse, køn eller religion, skriver EMHRN.

Marokko må omgående foretage en uafhængig og upartisk efterforskning af klager over krænkelser af menneskerettighederne begået af myndighederne og retsforfølge de ansvarlige.

Alle forfatningsbestemte love bør vedtages hurtigst muligt og de forventede reformer af retsvæsenet og bekæmpelsen af vold mod kvinder bør gennemføres, anbefaler EMHRN.

Bekymring for Tindouf-lejrene

I sin dialog med de marokkanske myndigheder må EU prioritere forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed, et stop for mishandling af fanger i fængsler og detentionscentre og arbejdet for domstolenes uafhængighed.

EU bør også indarbejde menneskerettighederne i Vestsahara i sin Naboskabsaftale med Marokko, og støtte etableringen af permanente internationale mekanismer til at overvåge og sikre respekten for menneskerettigheder i i området ud mod Atlanten.

Endelig har EMHRN noteret sig tavsheden fra Polisarios side på anmodningen om at besøge lejrene i Tindouf, hvilket ikke just mindsker bekymringen for menneskerettighedssituationen der.