Miljø-NGO: Det offentlige handler (stadig) med ulovligt træ

Forfatter billede

Da regeringspartierne var i opposition, mente de, at det offentliges handel med træ burde være både bæredygtig og lovlig. Handlen med ulovligt fældet tropetræ fortsætter dog, selv om partierne er kommet til magten.

Som Danmarks suverænt største indkøber har det offentlige både mulighed og ansvar for at drive markedet i retning mod lovligt og bæredygtigt træ, skriver “Verdens Skove” i en presseudtalelse, som bringes i miljøorganisationens seneste nyhedsbrev onsdag.

Men når danske kommuner køber træ til store anlægsprojekter eller møbler til offentlige bygninger, ser man primært på prisen. For i dag er det ikke et krav, at det offentlige skal købe lovligt og bæredygtigt træ – det anbefales blot i en frivillig vejledning.

Da det for otte år siden blev dokumenteret, at den frivillige vejledning ikke havde nogen effekt, krævede de tre nuværende regeringspartier, at dav. miljøminister Connie Hedegaard (K) indførte bindende regler.

“Det er på tide, at Danmark kommer ind i kampen, og miljøministeren genfinder de ambitioner hun havde, da hun sad i opposition. Indfør et bindende krav om, at alt offentlig indkøbt træ skal være lovligt og bæredygtigt”, siger Jakob Ryding fra Verdens Skove.

Han hentyder til miljøminister Ida Auken fra SF.

Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland, Norge og Storbritannien har alle krav, der som minimum sikrer, at det træ staten køber er lovligt – mens man Danmark fortsat nøjes med uforpligtende anbefalinger.

International skovmafia

Ifølge en ny rapport fra FN og Interpol er op til 90 pct. af al hugst i regnskoven ulovlig. Den ulovlige hugst drives af skovmafiaer og skuffeselskaber, som tjener milliarder af kroner på handlen.

“Konsekvenserne af den illegale handel med træ er til at tage og føle på” siger Jakob Ryding og lægger til: “De store tabere i det her spil er u-landene, miljøet og den lovlige træindustri”.

Han gør gældende, at den ulovlige handel ofte hindrer en bæredygtig udvikling, da den er forbundet med korruption, store tab af skatteindtægter, organiseret kriminalitet og voldelige konflikter.

Derudover fører den illegale hugst til overudnyttelse og ødelæggelse af regnskovene, hvilket resulterer i tab af biologisk mangfoldighed, øger risikoen for naturkatastrofer og bidrager væsentligt til den globale opvarmning.

Sidst men ikke mindst er handlen med ulovligt træ konkurrence-forvridende, da den presser priserne på træ i bund, hvilket især rammer den lovlige og bæredygtige træindustris konkurrenceevne.

Regeringspartiernes tidligere holdning kan ses i Beslutningsforslag 56 “Forslag til folketingsbeslutning om lovgivning om offentligt indkøb af træ” fra 2004-05, fremsat af RV og støttet af SF og S http://www.ft.dk/samling/20042/beslutningsforslag/B56/som_fremsat.htm#dok

Yderligere oplysninger hos:
Jakob Ryding, skovrådgiver for Verdens Skove,
tlf. 40 95 52 38 og e-mail: [email protected]
Tim Whyte, kommunikationschef for Verdens Skove,
tlf. 61 30 91 29 og e-mail: [email protected]