Nigeria i dobbelt søgelys hos Amnesty

Redaktionen

Nigeria kom onsdag i dobbelt søgelys hos Amnesty International, som krævede 2 vidt forskellige personer bragt for en domstol. Den ene med henblik på at møde anklager om krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og andre alvorlige overtrædelser af folkeretten, den anden for at komme for en appeldomstol, der kan omstøde hendes dødsstraf.

Det drejer sig om Liberias tidl. præsident, Charles Taylor, der opholder sig i eksil i Nigeria, og den muslimske kvinde, Amina Lawal, som er dømt til døden ved stening for at have fået et barn udenfor ægteskab.

Amnesty opfordrede præsident Olegun Obasanjo og hans regering til at anholde Charles Taylor, så han kan komme for en særdomstol i Sierra Leone, og gjorde i samme åndedrag opmærksom på, at det var en overtrædelse af folkeretten at give ham asyl i betragtning af hans generalieblad.

“Den nigerianske regering bør anholde Charles Taylor og enten udlevere ham til særdomstolen eller indlede en efterforskning med henblik på at fastslå, om en udleverings- eller straffesag skal finde sted ved en nigeriansk domstol,” hed det i en pressemeddelelse.

Og videre: “I stedet for at forsøge at gøre en ende på sin tradition for straffrihed holder Nigeria den i live og giver dermed næring til noget, der har bidraget væsentligt til årelange konflikter i Vestafrrika. Nigeria undergraver også den indsats, som den særlige domstol har gjort for retfærdighed, forsoning og for at bevare freden i Sierra Leone.”

“En tiltale, som særstolen for Sierra Leone offentligjorde 4. juni 2003, indeholder anklager mod Charles Taylor for at være blandt de, der bærer det største ansvar for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i Sierra Leone.”

“Omfattende drab på civile, afhugning af legemsdele, voldtægt og andre former for seksuelle overgreb, brugen af børnesoldater, bortførelser og tvangsarbejde er blandt forbrydelserne” i den lille tidl. britiske vestafrikanske koloni, anfører Amnesty International. Sierra Leone hærgedes af en langvarig konflikt, indtil et britisk ekspeditionskorps medvirkede til at standse blodsudgydelserne.

Noget anderledes stiller det sig med Amina Lawal, som ifølge Amnesty skal for en appelret senere på måneden. – Efter flere udsættelser er høringen af Amina Lawals appelsag fastsat til at begynde den 27. august i delstaten Katsina i det nordlige Nigeria, hvor hun bor. Amina Lawal og hendes advokater forventes at være til stede ved høringen. Appelsagen skulle kunne fortsætte, hvis alle dommerne møder op, så retten er beslutningsdygtig, skriver Amnesty.

Organisationen understreger samtidig, at den “fortsat modtager ukorrekte henvendelser om, at en henrettelse af Amina Lawal er nært forestående og vil ske den 27. august eller før med henvisninger om, at Amnesty er kilden til denne oplysning. Dommen vil ikke blive eksekveret den 27. august eller før.”

Amnesty er af den opfattelse, at Amina Lawals appelret og ret til en forsvarer er sikret på nuværende tidspunkt. Hun bliver ikke tilbageholdt og har en god advokat. Hun bliver også støttet af en sammenslutning af nigerianske kvindegrupper og menneskeretsgrupper, som Amnesty står i tæt kontakt med.

Pressechef i Amnesty Danmark, Stig Nielsen udtaler: – Desværre er denne sag blevet udsat så mange gange, at mange af de, der har deltaget i kampagnen for at få omstrødt hendes (døds)dom, ikke kan forstå, hvorfor en kvinde og hendes barn skal udsættes for sådan en grad af tvang. Sagen er et klokkeklart eksempel på, at udsættelse af retfærdighed er fratagelse af retfærdighed.

Amina Lawal er dødsdømt af en islamisk domstol i det overvejende muslimske Nordnigeria, men efter voldsomme internationale protester er dommen foreløbigt ikke eksekveret.