Ny rapport har fokus på digitale instrumenter i kampen mod korruption

code_to_integrity
Ifølge Udenrigsministeriets rapport er blockchain-teknologien nyttig i kampen mod korruption i bl.a. fordeling af nødhjælp i flygtningelejre.
Foto: Still-billede fra præsentationsvideoen.
Laurits Holdt

Digitaliseringen giver nye redskaber til at bekæmpe korruption, men det er ikke altid uden risici. I forbindelse med den internationale anti-korruptionskonference i København, blev Udenrigsministeriets rapport “Code to Integrity: digital avenues to anti-corruption – also for her!”  præsenteret. 

Rapporten har bl.a. fokus på, at mænd og kvinder påvirkes forskelligt, når teknologi benyttes til at bekæmpe korruption. Kvinder i udviklingslande har typisk ringere adgang til teknologi end mænd. Og kvinder er i højere grad end mænd beskæftiget i den uformelle sektor, der er svær at digitalisere. Rapporten peger derfor også på nogle af de dilemmaer, der følger, når ny teknologi bringes i spil.

Rapporten samler en række eksempler på, hvordan digitalisering kan bruges i kampen mod korruption. Crowdsourcing giver f.eks. nye muligheder for whistleblowing og anonym rapportering af korruption. Blockchain-teknologi kan skabe øget transparens i administreringen af eksempelvis jordrettigheder og pengeoverførsler. Og digitalisering af offentlige indkøb og offentlige services til borgerne mindsker mulighederne for korruption i de digitaliserede led af processerne.

Der er desuden lavet en kort film, der præsenterer rapportens hovedkonklusioner. Filmen kan findes herunder

Rapporten er blevet bestilt af Udenrigsministeriet og er udarbejdet af eksterne konsulenter.

Den 22.-24. oktober er Danmark vært for verdens største anti-korruptionskonference, International Anti-Corruption Conference (IACC), som arrangeres i samarbejde med Transparency International og IACC Council. 

Rapporten blev præsenteret af udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) på konferencen mandag 22. oktober. I den forbindelsen siger hun bl.a.:

”Med de digitale teknologier har vi fået nogle nye værktøjer i redskabskassen til at bekæmpe korruption. Med rapporten ønsker vi at starte en diskussion om potentialer og dilemmaer. Der er på den ene side enorme muligheder og på den anden side skal vi ikke glemme de risici, der følger med. Rapporten har særligt fokus på, hvordan brugen af digitale teknologier kan komme til at forstærke eksisterende skel mellem mænd og kvinder i udviklingslande. Simpelthen fordi kvinder generelt har ringere adgang til internettet, mobilteknologi og digitale løsninger. Denne ubalance skal tænkes ind fra start, så vi også får kvinderne med, når vi bringer digitale løsninger i spil – også i anti-korruptions initiativer.”

Se rapporten “Code to Integrity: digital avenues to anti-corruption – also for her!