Nyt energiudspil fra regeringen: Slut med fossil energi i 2050

20170726_205225_1
Thomas Jazrawi

Torsdag præsenterede regeringen sit udspil til forhandlinger om en ny energiaftale.

Danmark skal have halvdelen af energibehovet dækket af vedvarende energi i 2030 og være helt fri af fossile ewnergikilder i 2050, lyder nogle af hovedmålene.

Det skal bl.a. ske ved at øge konkurrencen mellem sol og vind som rene energiklider. El i Danmark skal være grønnere og billigere, lyder mantraet. 

Samme dag blev statsministerpartiets logo ændret til grøn farve på de sociale medier og hjemmeside “Sådan, Danmark! lanceret. Sidfstnævnte beskriver den danske indsats for vedvarende energi. 

Regeringen kunne samtidigt præsentere en ny vindmøllepark, som kommer til at være blandt de største i verden.

Her er udtalelser fra kernepersoner i forbindelse med præsentationen. 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V):

”Regeringens langsigtede klimamål er, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050, der stort set ikke udleder drivhusgasser, og som er helt uafhængig af fossile brændsler som kul, gas og olie. På vej dertil skal vi kunne dække mindst halvdelen af Danmarks energibehov med vedvarende energi i 2030. Med energiudspillet tager regeringen nogle vigtige skridt i retning af at nå vores langsigtede klimamål. Og vi viser helt konkret, hvordan vi vil sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.” 

Tarjei Haarland, Greenpeace Danmark

“Med logofarveskift og hornmusik oversælger regeringen voldsomt sit ambitionsniveau for den grønne omstilling. Regeringen spiller ud med en uambitiøs plan i slæbesporet, der svigter det globale klima. Mens andre lande i Europa hæver klimamålene, halter Danmark nu bagefter Parisaftalen med et helt utilstrækkeligt mål om først at gøre Danmark fossilfrit i 2050. Hvis Danmark skal leve op til aftalen, skal der langt mere fart på den grønne omstilling, så vi kan sige farvel til de sidste fossile brændsler i 2040 eller før, og her svigter regeringen fælt.”

Lars Aagard, administrerende direktør, Dansk Energi

“Udspillet er et nybrud, hvor det grønne går op, mens elregningen går ned. Regeringens udspil sikrer en fornuftig balance mellem fortsat udbygning af vedvarende energi og et grønnere og mere effektivt energiforbrug med el som omdrejningspunkt. Derfor lægger regeringen op til at fjerne mange af de benspænd, hvilket politikere på tværs af Folketinget har efterspurgt længe. Det bør kunne samle bred politisk opbakning hurtigt.”

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

.”Målet i udspillet er, at halvdelen af energien skal komme fra vedvarende energikilder i 2030. Det er desværre ikke tilstrækkelig ambitiøst, hvis der skal være nogen som helst chance for at nå målet for 2050. Derudover er det uklart, hvordan man overhovedet vil nå målet for 2030 med de indsatser, der er i planen. Målet og indsatsten hænger simpelthen ikke sammen. Det er et udspil, hvor man skubber opgaven ud i fremtiden, i stedet for at forholde sig til nu, hvordan man kan nå klimamålene.”

Vedvarende Energi

“I dagens forslag fra regeringen til en aftale for Danmarks energiindsats efter 2020 er der markant lavere ambitioner på energibesparelser i forhold til i dag. Samtidig har forslagene til udbygning med vedvarende barrierer, der gør det svært for for folkelige initiativer at være med, og som kan gøre omstillingen dyrere, sitk imod målsætningen om, at vi skal have den billigst mulige vedvarende energi.”